Vuoden lopussa

Vuoden 2010 syksyllä perustettu Parecon Finland on tehnyt seitsemän vuoden ajan työtä vapaushenkisen, ekologisen talouden puolesta. Olemme tuoneet esiin varteenotettavia uusia ja unohdettuja näkökulmia. Kantavana periaatteena on ollut esittää asiat ymmärrettävästi, jotta talouskeskustelu ei jäisi pienen piirin puuhasteluksi. Tarkoituksena on ollut osoittaa, että talous kuuluu kaikille.

Vuoden 2017 lopulla julkaistiin Hyvinvointivaltion vastaisku -teos. Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen kokosivat kirjaan monia Parecon Finlandin usein käsittelemiä teemoja, kuten talouden demokratisoinnin ja kulutuskulttuurin korjaamisen. Kirjan ideointi alkoi jo tammikuussa 2011 pidetystä ensimmäisestä Parecon Finlandin avoimesta tilaisuudesta, joka järjestettiin Vallilan kirjastossa Helsingissä.

PareconV_0012.jpg

Esittelemämme demokraattisen talouden ideat herättivät monet kysymään: ”Miten Parecon Finlandin avaukset liittyvät Suomen nykytilaan? Miten demokraattisen talouden voisi käytännössä saavuttaa?”

Kymmenissä yleisötilaisuuksissamme käydyt keskustelut antoivat erinomaiset lähtökohdat kirjan kirjoittamiselle. Hyvinvointivaltion vastaiskussa pohditaan hyvinvointivaltion tulevaisuutta ja esitetään kunnianhimoisia ratkaisuehdotuksia tulevaisuuteen. Kirja on varmasti kiinnostavaa luettavaa kaikille Parecon Finlandin työtä seuranneille. Otteen kirjasta voi ladata luettavaksi tästä.

Kirjaa on saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja useimmista kirjastoista kautta maan.

Kirjan viimeistely sattui samoihin aikoihin Suomen perustulokokeilun kanssa. Aihe herätti kansainvälisesti suurta huomiota, ja perustulo liittyi myös kirjan taustaselvitystyöhön. Parecon Finlandin näkemykset perustulosta olivat esillä useissa kansainvälisissä medioissa, kuten brittiläisessä The Guardian-lehdessä ja BBC4 radiokanavalla. New York Times tilasi Jauhiaiselta ja Mäkiseltä heinäkuussa vieraskynän, jossa käsiteltiin Suomen perustulokokeilua.

Helsingin Sanomat teki laajan henkilökuvan Parecon Finlandin Antti Jauhiaisesta ja järjestön toiminnasta. Loppuvuodesta Joona-Hermanni Mäkinen aloitti Ylen kolumnistina tekstillään Utopian tarpeessa. Mäkinen ja Jauhiainen esittelivät osallisuustalouden ideaa demokraattisesta taloudesta vieraillessaan Yle Radio 1:n suositussa Mikä maksaa -talousohjelmassa lokakuussa.

Haluamme kiittää kaikkia vuoden 2017 aikana työssämme auttaneita vapaaehtoisia. Olemme saaneet arvokasta apua, tukea, neuvoja ja kannustusta läpi vuoden.

Parecon Finland jatkaa vuonna 2018 työtä tinkimättömän vapaushenkisen ajattelun ja demokraattisen, ekologisesti kestävän talouden edistämiseksi Suomessa. Ongelmat taloudessa ja ympäristössä ovat yhä vakavampia. Parecon Finland tuo niiden rinnalle kaukonäköisiä ajatuksia paremmasta tulevaisuudesta.

Vuonna 2017 Parecon Finland tuki Oikeutta eläimille -järjestön sekä Global Clinic -klinikan arvokasta työtä.

Vuoden lopussa

Vuoden 2016 aikana järjestimme Parecon Finlandissa useita tilaisuuksia. Puhuimme markkinatalouden vakavista ongelmista ja siitä, kuinka näiden ongelmien paikkailu on tuonut merkittäviä parannuksia ihmisten elämään ja ympäristön hyvinvointiin. Tavoitteenamme oli esitellä sekä entuudestaan tuttuja että osittain uusia työkaluja markkinoiden kritisoimiseen ja niiden toiminnan parempaan ymmärtämiseen.

Haluamme kiittää kaikkia tilaisuuksiimme osallistuneita. Saimme vuoden aikana runsaasti rohkaisevaa palautetta ja kuulimme lukuisia havainnollisia esimerkkejä markkinatalouden ongelmista ja kritiikistä Suomessa.

Kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella järjestetyissä tilaisuuksissamme painotimme, markkinoiden ongelmien tunnistaminen on erityisen tärkeää markkinatalouden faneille. On kaikkien etu, että nykyinen monin tavoin puutteellinen talous toimisi mahdollisimman hyvin kaikkien kannalta. Ongelmat kuitenkin unohtuvat monilta, kun markkinatalouden lippuja liehutellaan innokkaasti.

Vaikka puhumme usein nykytalouden ongelmista, tärkeintä on uuden talouden rakentaminen. Parecon Finlandin perustamisesta asti olemme tuoneet esiin ratkaisuja. Näitä käydään seikkaperäisesti läpi toimittamissamme käännöksissä kirjoista Kilpailusta yhteistyöhön ja Osallisuustalouden aakkoset. Kritiikki ilman uskottavia vaihtoehtoja on lamaannuttavaa, suoraan sanottuna hyödytöntä.

Tarvitaan uskottavaa ja periksiantamatonta, huolellista työtä demokraattisen talouden luomiseksi. Tämä tarkoittaa positiivisten ratkaisujen rakentamista. Toimivan talouden on rohkaistava hyödylliseen tuotantoon ja kuluttajien kaipaamien palvelujen tuottamiseen. Tarvitaan talous, joka kykenee takaamaan laajempia vapauksia ja hyvinvointia, kuin mihin markkinat ovat ikinä pystyneet. Tarvitaan talous, joka kunnioittaa luonnonympäristöä eikä aja ihmisiä täyttämään tyhjyyttä loputtomalla krääsällä.

Parecon Finlandin Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen aloittivat Vihreässä Langassa kolumnisteina, ja kirjoittivat uudesta taloudesta eri näkökulmista. He pohtivat muun muassa rahaa, palkitsemista ja päätöksentekoa työpaikalla. Lisäksi osallisuustalous.fi -sivustolla julkaistiin Jauhiaisen ja Mäkisen keskustelu italialaisen talousasiantuntija Mariana Mazzucaton ajatuksista vaurauden luomisesta.

Järjestöllämme on ollut alusta asti arvokkaita yhteistyötahoja. Tärkein yhteistyökumppani on ollut ruotsalainen sisarjärjestö Parecon Sverige. Sen perustajan Anders Sandströmin tuore kirja ”Anarchist Accounting” on hieno esimerkki uuden talouden vaatimasta huolellisesta kehitystyöstä. Kokeneena kirjanpitäjänä ja yritystoiminnan asiantuntijana Sandström on ollut oikea ihminen kirjoittamaan kirjanpidon roolista vapaassa yhteiskunnassa.

Tämänkaltaiset uuden talouden konkreettiset kysymykset jäävät edelleen liian helposti ruusuisen retoriikan varjoon. Monet markkinatalouden kannattajat aivan perustellusti ihmettelevät talouskriitikoiden tarjoamia vaihtoehtoja. Yleisellä tasolla lupaillaan kaikkea hyvää, mutta samanaikaisesti ei olla valmiita vastaamaan edes yksinkertaisiin kysymyksiin kirjanpidosta.

Olemme Parecon Finlandissa valmistelleet omaa kirjaamme vapaushenkisen talouden historiasta, saavutuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kirja perustuu kesällä 2014 Yhdysvalloissa tekemiimme haastatteluihin, joissa talousalan asiantuntijat ja ajattelijat kokosivat meille ajatuksiaan vapaasta yhteiskunnasta. Nykyinen talous on este ihmisten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja ekologiselle tasapainolle. On korkea aika tuoda hieman kilpailua talousajatusten kentälle, sillä markkinatalous on jo monessa mielessä vanhentunut järjestelmä, joka natisee liitoksissaan.

Kirja julkaistaan vuoden 2017 loppupuolella. Parecon Finlandin työtä seuraaville se on varmasti kiinnostavaa ja hyödyllistä luettavaa.

Lopuksi haluamme kiittää kaikkia toimintaamme vuoden aikana tukeneita vapaaehtoisia. Teiltä saamamme konkreettinen apu, neuvot ja kannustus ovat olleet elintärkeä voimavara.

Työ Parecon Finlandissa jatkuu, ja vuonna 2017 teemme kaikkemme kunnianhimoisen unelmoinnin ja tinkimättömän vapaushenkisen ajattelun puolesta Suomessa.

Vuonna 2016 Parecon Finland tuki Vailla vakinaista asuntoa ry:n ja Vapaa liikkuvuus -verkoston toimintaa.

Vuoden luetuimpia tekstejämme:

Parecon Sverigen perustajan Anders Sandströmin uusi kirja Anarchist Accounting avaa, miltä vapaushenkinen ja talouden demokraattiseen suunnitteluun pohjautuva talous voisi näyttää kirjanpidon näkökulmasta. Kirja pohjautuu osallisuustalouden taloustieteelliseen malliin.

Kuuntele Parecon Finlandin Antti Jauhiaisen ja Joona-Hermanni Mäkisen keskustelu innovaatioiden merkityksestä talouskasvulle ja kestävälle julkiselle taloudelle.

Lähes 40 vuoden ajan William Patersonin yliopistosta New Jerseyssä yhteiskuntaoppia opettanut Shalom on valmistunut 1970-luvulla maineikkaasta Bostonin yliopistosta. Shalom on kirjoittanut useita kirjoja kansainvälisen politiikan kysymyksistä. Kirjoittaessaan 1990-luvun lopulla yhteiskunnallisia ajatussuuntia ja ideologioita käsittelevää oppikirjaa “Which Side Are You On?” Shalom ryhtyi pohtimaan, millaisia olisivat jäsennellyt ja konkreettiset ratkaisut puoluepolitiikan ja edustuksellisen demokratian ongelmiin.

Tuloerojen haittoja on tutkittu runsaasti ja näyttö on johdonmukaista. Merkittävät tuloerot aiheuttavat yhteiskunnallista pahoinvointia monin eri tavoin – esimerkiksi rikollisuus, päihteiden väärinkäyttö ja mielenterveysongelmat lisääntyvät.

 

Vuoden lopussa

Parecon Finland perustettiin syksyllä 2010 edistämään vapaushenkistä ajattelua ekologisesti kestävän talouden tulevaisuudesta. Viiden vuoden aikana olemme tehneet Suomessa tunnetuksi ajatusta talouden demokraattisesta suunnittelusta. Töitä on tehty, ja sitä riittää tulevaisuudessakin.

Haluamme erityisesti kiittää meitä vuoden mittaan tukeneita vapaaehtoisia. Saamamme konkreettinen apu, neuvot ja kannustus ovat elintärkeä voimavara.

Vuoden 2015 aikana järjestimme lukuisia tilaisuuksia ja osallistuimme kutsuttuna tapahtumiin. Syksyllä Helsingissä järjestettiin erinomainen Soste-foorumi. Parecon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhiainen rohkaisi paneelikeskustelussa kauaskatseiseen ajatteluun kapean markkinaintoilun sijaan, sekä toi esiin markkinakritiikin perusteita sekä demokraattista suunnittelua työkaluna nykytalouden ongelmien ratkaisemiseen.

Hyviä kokemuksia olivat myös Tampereen yhteiskunnallisen opiston kanssa yhteistyössä järjestämämme keskustelutilaisuudet Turussa ja Tampereella. Syvä huoli talouden ja yhteiskunnan tilasta nousi selvästi esiin. Keskusteluissa avattiin ansiokkaasti eri tapoja tehdä työtä tilanteen parantamiseksi. Kiitos kaikille syksyn tilaisuuksien kanssa auttaneille!

Myös viime kevään tilaisuuksissa Helsingissä meille tuli selväksi, että moni jakaa tavoitteemme vapaammasta yhteiskunnasta, jonka kulmakivenä on ekologisesti kestävä demokraattinen talous.

Planeetan johtavat asiantuntijat ovat aktivistien ohella varoittaneet vuosikymmenien ajan ilmastonmuutoksen vakavuudesta. Kriisistä kärsivät globaalisti katsottuna eniten lapset ja köyhät yhteisöt. Nykyinen kyvyttömyys puuttua markkinatalouden aiheuttamiin ympäristöongelmiin on anteeksiantamatonta. Euroopan talouskriisi, ihmisten pahoinvointi ja vapauksien puute sekä ilmastonmuutoksen paheneminen ovat valtavia ongelmia. Tällä hetkellä kriisejä ratkotaan samalla ajattelulla, joka on johtanut kansantaloudet ja ympäristön katastrofaaliseen tilaan. Työ voi todella alkaa vasta, kun virheelliset ajatusmallit on saatu kumottua.

Keskitymme työssämme talouden perustaviin kysymyksiin, mutta vuoden lopussa on paikallaan nostaa esiin laajemmin ihmisyyttä luotaavia teemoja. Markkinatalouden ongelmien suoraselkäistä tunnistamista tarvitaan kipeästi, mutta yhtälailla on oleellista pohtia muita keskeisiä ihmisyyden osa-alueita. Sukupuolen, seksuaalisuuden, henkisyyden, eläinten hyvinvoinnin, ihmisten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien äärellä tehdään (kirjaimellisesti) korvaamatonta työtä Suomessa ja ympäri maailmaa.

Vallitseva pimeys on muutakin kuin vain vapautta rajoittavia rakenteita ja ideologioita. Jos jokin syö lastenlastemme valoisan tulevaisuuden, on se oma toivottomuutemme ja kyvyttömyytemme unelmoida kunnianhimoisesti ja toiveikkaasti vapaampaa yhteiskuntaa. Paremman maailman luominen ja toistemme auttaminen vaatii periksiantamattomuutta ja päättäväisyyttä kasvavien uhkien ja suoranaisen väkivallan edessä.

Parecon Finlandissa teemme myös vuonna 2016 kaikkemme kunnianhimoisen unelmoinnin ja tinkimättömän vapaushenkisen talousajattelun puolesta Suomessa.

Vuonna 2015 Parecon Finland tuki Oikeutta eläimille sekä Vailla vakinaista asuntoa -järjestöjen toimintaa.

Vuoden luetuimpia tekstejämme: 

Usein kuulee väitettävän, että yksityinen sektori luo yhteiskunnan vaurauden ja julkinen sektori "elää muiden varoista". Näkemys pohjautuu 1980-luvun reaganilaiseen ja thatcherilaiseen retoriikkaan, joka oli pitkään Suomessa vierasta johtuen vahvasta tuesta hyvinvointipalveluille ja tulonsiirroille – toisin sanoen pohjoismaiselle mallille. Viime aikoina tämän tyyppinen talouspuhe on kuitenkin rantautunut Suomeenkin.

Palkkaa pitää maksaa työtuntien mukaan. Tulotason on perustuttava ahkeruuteen ja vaivannäköön. Palkkaa on maksettava tuottavuuden perusteella. Taloudessa voidaan palkita työn tekijää monella tavalla. Suomessa ovat viime aikoina yleistyneet elinkeinoelämän liikkelle laittamat vaatimukset siitä, että palkkojen pitäisi perustua yksilöiden tuottavuuteen. Onko tuottavuuden mittaaminen yksiselitteistä? Ja onko palkanmaksu tuottavuuteen vedoten oikeudenmukaista?

Parecon Finlandin Joona-Hermanni Mäkinen kävi viime kuukausina pariin otteeseen AFP:n Suomen kirjeenvaihtajan ja EVA:n "Euroopan parhaat respetit" -raportin kirjoittajan Raine Tiessalon kanssa debattia Euroopassa tarvittavista rakenneuudistuksista.

Vuoden lopussa

Kulunut vuosi on ollut Parecon Finlandin kannalta onnistunut. Olemme paiskineet töitä, ja saaneet monilta arvokasta apua kaikissa hankkeissamme. Haluamme erityisesti kiittää lukuisia toiminnassamme tänäkin vuonna auttaneita vapaaehtoisia. Kaltaisellemme pienelle järjestölle vapaaehtoisten tuki on elintärkeää.

Vuoden aikana saimme useita pidempiaikaisia projekteja valmiiksi. Julkaisimme alkuvuodesta uudet kotisivumme. Uudistusta valmisteltiin huolellisesti, ja olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta ulkoasusta, selkeydestä ja uudesta sisällöstä. Olemme saaneet lukijoilta myös lisää ideoita, joiden avulla entisestään parannamme sivustoa ensi vuoden aikana. Suuri kiitos kaikille palautetta lähettäneille. 

Esimerkiksi materiaalin etsimisen helpottamiseksi koostamme sisällysluettelon eri aihealueiden “avainartikkeleista”. Ehdotukset oleellisista ja mieleen jääneistä teksteistä ovat erityisen tervetulleita työmme helpottamiseksi.

Jatkoimme vuoden alkupuoliskolla myös avoimia kirjastoesityksiä. Tällä kertaa tilaisuuksia pidettiin Helsingissä Kallion, Kontulan ja Rikhardinkadun kirjastoissa. Tilaisuudet ovat olleet erinomainen tapa vaihtaa ajatuksia kasvotusten sekä kerätä kokemuksia ja palautetta niin talouden nykytilan ongelmista kuin näkemyksistä paremmasta taloudesta. Samalla olemme onnistuneet osaltamme tekemään demokraattista suunnittelua ja osallisuustaloutta tunnetummaksi Suomessa.

Mikäli olet kiinnostunut tilaisuuksien järjestämisestä omassa lähikirjastossasi, voit vinkata asiasta meille sähköpostilla osoitteeseen info@osallisuustalous.fi.

Toukokuussa 2014 Parecon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhiainen osallistui kutsuttuna puhujana Euroenviro 2014 -tapahtumaan, jonka järjestivät tänä vuonna SYKE, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Taloustieteen muutosta käsittelevän teemapäivän avajaispuheenvuorossa Jauhiainen kävi läpi ilmastonmuutoksen ja markkinatalouden ongelmallisia yhteyksiä sekä päästökaupan ja sitovien päästövähennysten kaltaisia ratkaisuja tienä terveemmän pohjan rakentamiselle tulevaisuuden demokraattiselle taloudelle.

Toukokuun Euroenviro-puheenvuoron teemoja jatkettiin syyskuussa, jolloin Jauhiainen osallistui yhdessä ekonomisti Kai Mykkäsen kanssa ilmastonmuutoksen ja talouden suhdetta avaavien työpajojen vetämiseen osana 350 Suomi -verkoston järjestämää Powershift-teemapäivää. Työpajat keskittyivät taloustieteen nykyisen aseman pohtimiseen ja talouden, ympäristön hyvinvoinnin ja demokratian yhdistämiseen tulevaisuudessa. 

Kesän aikana Parecon Finlandin työryhmä viimeisteli “Of the People, by the People: The Case for a Participatory Economy” -kirjan suomenkielisen laitoksen. Työ koostui alkuperäisen teoksen tekstin kääntämisen lisäksi sen esimerkkien yksityiskohtaisesta päivittämisestä ja selventämisestä. Tässä työssä helpottivat raakakäännöksestä saatu palaute sekä kirjan kirjoittajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa käydyt lukuisat keskustelut. Olemme kiitollisia Koneen Säätiön tarjoamasta tuesta tälle vaativalle työlle.

Lisäksi Parecon Finlandin Joona-Hermanni Mäkinen ja Antti Jauhiainen matkustivat kesällä Yhdysvaltoihin koostamaan sarjan haastatteluja vapaamman yhteiskunnan peruspilareiden historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Muutamia videoita näistä keskusteluista on jo katsottavissa, ja lisää materiaalia eri muodoissaan on luvassa tulevaisuudessa.

Osallisuustalouden aakkoset -kirja julkaistiin lokakuun lopulla Helsingin kirjamessujen yhteydessä. (Lisätietoa kirjasta on täällä.) Suomenkielistä laitosta varten kirjoitetut uudet jälkisanat ovat myös luettavissa sivuillamme.

Joulukuun alussa professori Robin Hahnel luennoi Parecon Finlandin kutsumana Helsingissä positiivisista ratkaisuista Euroopan talouskriisiin ja ilmastonmuutokseen, demokraattisesta suunnittelusta sekä taloustieteen tutkimuksen nykytilasta. Jälleen hyvin yleisöä keränneet tilaisuudet olivat onnistuneita ja niiden taltiointeja julkaistaan myöhemmin sivuillamme.

Vuoden aikana tehty työ on jälleen vakuuttanut siitä, että on yhä suurempi tarve demokraattiselle ja ekologisesti kestävälle, yksilöiden ja yhteisöjen vapauksia kunnioittavalle, modernille taloudelle. Osallisuustalouden esimerkeille on myös kasvavaa kiinnostusta kansainvälisesti. Vuoden aikana avattiin ruotsalaisten ja englantilaisten asiantuntijoiden johdolla koottu uusi participatoryeconomics.info -sivusto. Parecon Finland oli mukana kehittämässä sivuston konseptia ja sisältöä. Sivusto tarjoaa englanniksi erinomaisen selkokielisen koonnin osallisuustalouden yksityiskohdista.

Vuosi 2015 alkaa kuitenkin äärimmäisen huolestuttavissa merkeissä. Eurokriisin katastrofaalisesta kehityksestä ei ole otettu opiksi, ja alueen talouksia kurittavan leikkauspolitiikan loppua ja järkevämpien ratkaisujen käyttöönottoa ei ole näkyvissä. Tätäkin vakavampi ongelma on kansainvälinen kyvyttömyys ilmastonmuutokseen vastaamisessa ja ongelman tunnustamisen hitaus. 

Jo vuosikymmeniä planeetan johtavat asiantuntijat, ilmastonmuutoksesta eniten kärsivät vähävaraiset yhteisöt sekä muut ongelmasta huolestuneiden verkostot ovat tehneet asian äärimmäisen selväksi. Nykymuotoisen talouden kyvyttömyys puuttua markkinatuotannon ja -kulutuksen katastrofaalisiin seurauksiin vaatii toimivampia ratkaisuja. Euroopan talouskriisi, ihmisten pahoinvointi ja vapauksien puute sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien syveneminen ovat kaikki esteitä, joiden purkaminen vaatii pitkään ylläpidettyjen virheellisten uskomusten kumoamista. 

Ongelmat eivät missään nimessä rajoitu vain talouteen, kuten olemme aiemmin tuoneet esille. Ilman markkinarakenteiden ongelmien suoraselkäistä tunnustamista on kuitenkaan mahdotonta luoda kestävää pohjaa ympäristön monimuotoisuutta ja ihmisten vapaata yhteistyötä kunnioittavalle globaalille taloudelle. Tällä saralla Parecon Finland jatkaa työtään myös vuonna 2015.

Vuonna 2014 Parecon Finland tuki Real News -uutispalvelun, Luonnonperintösäätiön sekä Vailla vakinaista asuntoa ry:n toimintaa.

Talvitauko

Parecon Finlandin blogin julkaisu siirtyy lyhyelle talvitauolle. Myös tauon aikana otamme mielellämme vastaan linkkejä ja kommentteja toiminnastamme kuluneen vuoden aikana.

Vuoden 2013 aikana julkaisimme jälleen kuukausittain linkityksiä, kommentaareja ja artikkelitekstejä sivuillamme. Esimerkkejä muutamista kiinnostusta herättäneistä teksteistä:

Harvojen rikastuminen ei hyödytä meitä kaikkia. Tuloerojen kasvaminen ei ole hyväksi meille kaikille eikä yhteiskunnalle. Harjoitettu talouspolitiikka ei ole vähentänyt globaalia eriarvoisuutta, vaan pikemminkin lisännyt sitä. Eriarvoisuus on lisääntynyt niin maiden sisällä kuin myös rikkaimman ja köyhimmän maan välillä. Voimakkaat eriarvoisuudet ovat ongelmallisia muutenkin kuin taloudellisen suorituskyvyn näkökulmasta: tulojen epätasa-arvo johtaa mahdollisuuksien epätasa-arvoon ja muihin yhteiskuntaa rapauttaviin ongelmiin.

Lue lisää: "Rikkaiden rikastuminen ja tulonjaon merkitys"

Hieman kuten sosialismin kannattajat läpi 1900-luvun, tuntuvat markkinaintoilijat uskovan ratkaisuihinsa naiivin sokeasti – todellisuudesta välittämättä.

Lue lisää: "Tosielämän markkinat"

Viime aikoina julkisuudessa yleistyneet kannanotot talouspoliittisen äärioikeiston suunnalta ovat painottaneet, että köyhyys johtuu laiskuudesta ja heikkoudesta. Työmarkkinoilla menestyminen puolestaan esitetään vetoavan yksinkertaisesti: mitä enemmän ponnistelee, sitä paremmin pärjää.

Lue lisää: "Onko köyhyys itseaiheutettua?"

Esitellessämme osallisuustalouden ideaa olemme kohdanneet useaan otteeseen ajatuksen siitä, että uusi ja parempi talous edellyttäisi myös muutosta ihmiskunnassa. Näkemyksen voi kiteyttää niin, että ihmiset ovat tuomittuja kilpailun ja ahneuden talouteen, koska itsekkyys on ihmisille luontaista. On siis turhaa pyrkiä hahmottelemaan ja rakentamaan reilumpia pelisääntöjä ja yhteistyötä kannattelevia instituutioita, koska ihmiset kuitenkin omivat etuuksia, käyttävät kyynärpäätaktiikkaa ja kilpailevat toisiaan vastaan. Eikö osallisuustalouden ehdotuksissa oleteta turhan sinisilmäisesti, että kaikki ihmiset ovat jalosydämisiä auttajia?

Lue lisää: "Ihmisluonnosta & osallisuustaloudesta?"

Vuonna 2013 jatkoimme avoimien kirjastotilaisuuksien pitämistä pääkaupunkiseudulla. Parecon Finland sai myös kunnian pitää päätöspuheenvuoron Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa keväällä pidetyssä "Pelon taloustiede" -seminaarissa, jossa järjestöstämme puheenjohtaja Antti Jauhiainen ja Tuomas Salonen puhuivat talouskasvusta ja demokraattisesta suunnittelusta.

Parecon Finlandin toiminta jatkuu uusin julkaisuin ja tilaisuuksin ensi vuonna. Tuoreimmat uutiset toiminnastamme kerrotaan ensisijaisesti blogissamme ja kotisivuillamme. Suuret kiitokset kaikille tilaisuuksiimme osallistuneille ja toiminnassamme korvaamattomalla tavalla vuoden aikana eri tavoin auttaneille.