mita teemme

Om Parecon Finland

Perecon Finland är en partipolitiskt obunden organisation, som sprider information om, och arbetar för, en deltagarekonomi (participatory economics). Föreningen är verksam i Finland. Parecon Finland koncentrerar sig på att delta i och utveckla samhällsdiskussionen kring ekonomi och beslutsfattande, genom diskussionsmöten, rapporter och analyser. Organisationens viktigaste uppgift är att informera om samhällssystemets och det ekonomiska systemets historia och nuläge. Organisationen publicerar material producerat av medlemmarna, översätter material till finska, bjuder in gästtalare, ordnar diskussionsmöten samt driver en kampanj för en mer autonom och balanserad samhällsordning, och en politik som gynnar denna. Därtill upprätthåller organisationen internationella kontakter och deltar i den internationella debatten kring deltagarekonomi.

Om Deltagarekonomi

År 1991 introducerade två amerikanska tänkare och aktivister, Michael Albert och professor Robin Hahnel en ny ekonomisk vision som de kallade deltagarekonomi, eller participatory economy (deltagarekonomi på svenska). Deltagarekonomi har sina rötter i den frihetligt socialistiska traditionen och bygger på fyra grundläggande värderingar; rättvisa, solidaritet, mångfald och självförvaltning. Modellen definierar en deltagarekonomi utifrån fem institutioner: ett gemensamt samhälleligt ägande av de produktiva resurserna, ett nätverk av självförvaltande arbetsplats- och konsumentråd, balanserade arbetskomplex, ersättning för utfört arbete utifrån ansträngning och uppoffring samt slutligen ett deltagande allokeringssystem som alternativ till marknadsfördelning och planhushållning. Upphovsmännen poängterar vikten av att ha en realistisk vision för hur man vill organisera framtidens samhälle utan att försöka detaljplanera framtiden redan idag.

Sedan introduktionen har modellen fått en del uppmärksamhet och rönt viss framgång, främst i USA och England. I dessa länder finns förutom välorganiserade organisationer för spridande av information och kunskap om modellen även ett antal arbetsplatser och kollektiv som har implementerat delar av modellen i det vardagliga arbetet. I Norden är modellen fortfarande relativt okänd.

Läs mera: Deltagarekonomi: En sammanfattning