YLE: Apteekkien annosjakelussa on villit markkinat

YLE:
Helsingin lisäksi monien muidenkin kaupunkien kotihoidot ovat luopumassa tai ovat luopuneet lääkkeitten annostelusta ja antaneet sen apteekkien tehtäväksi. Apteekit saavat hinnoitella palvelun vapaasti ja markkinat ovat villit. 
[...] Vanhuksen lääkemenoihin vaikuttaa merkittävästi se, minkä apteekin lähellä hän asuu. Apteekkien villi hinnoittelu merkitsee sitä, että vanhukset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä sattuvat asumaan ja mitä apteekkia käyttävät.
Terveydenhuollon yksityistäminen pala palalta johtaa väistämättä eriarvoisuuden lisääntymiseen Suomessa, kun hinnat määräytyvät enenevässä määrin markkinaperiaattein. Markkinoiden kannustimet ovat erityisen ongelmallisia terveydenhoidossa, koska yksityiset yritykset tarjoavat palveluita kysynnän perusteella. Näin ollen ne, joilla on enemmän varallisuutta, pääsevät määrittelemään pitkälti sen, minkälaisia terveyspalveluita tarjotaan ja mihin lääkärit erikoistuvat.

Tämän seurauksena esimerkiksi yhdysvaltalaisista kirurgeista kohtuuttoman suuri osa erikoistuu kosmetiikkakirurgiaan, vaikka toisenlaiselle kirurgian erityisosaamiselle olisi suurta yhteiskunnallista tarvetta.YLE 5.4.2011
Apteekkien annosjakelussa on villit markkinat

- Jo vuonna 2007 huomasimme, että meidän hoitajaresurssimme eivät riitä siihen lääkkeiden jakeluun. Emme pysty saamaan niin paljon uutta henkilökuntaa, että voisimme vastata siihen tarpeeseen, sanoo Helsingin kotihoidon johtaja Anna-Liisa Lyytinen

Helsingin lisäksi monien muidenkin kaupunkien kotihoidot ovat luopumassa tai ovat luopuneet lääkkeitten annostelusta ja antaneet sen apteekkien tehtäväksi. Apteekit saavat hinnoitella palvelun vapaasti ja markkinat ovat villit.

Annosjakelun viikkohinta apteekkien välillä voi vaihdella nollasta eurosta jopa kahteenkymmeneen euroon, selviää tuoreesta Avohuollon apteekkitoiminnan kehittämistarpeet -raportista.

Ajankohtainen kakkonen teki soittokierroksen liki pariinkymmeneen helsinkiläiseen ja tamperelaiseen apteekkiin. Soittokierros osoitti, että saman kaupungin sisällä toisen apteekin annosjakelusta perimä hinta voi olla kaksinkertainen toiseen verrattuna. Vanhuksen lääkemenoihin vaikuttaa merkittävästi se, minkä apteekin lähellä hän asuu.

Apteekkien villi hinnoittelu merkitsee sitä, että vanhukset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä sattuvat asumaan ja mitä apteekkia käyttävät.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja Sinikka Rajaniemi vaatiikin, että annosjakelupalvelu on saatava hallintaan ja palveluhinnat valtakunnan tasolla samansuuruiseksi.