ky banner

Käänteentekevä teos nyt suomeksi

Hyvinvointivaltiot ovat taanneet ennennäkemättömän tasavertaista kehitystä ja hyvinvointia kansalaisilleen, mutta hyvinvointirakenteita ollaan vauhdilla purkamassa. On pohdittava uudestaan, miten ymmärrämme taloudellisen oikeudenmukaisuuden, vapauden ja demokratian. Taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnel käy laaja-alaisessa ja tunnustetussa teoksessaan yleistajuisesti läpi hyvinvointivaltioiden taloushistoriaa ja rakentaa havainnollisesti kuvaa siitä, millaisten valintojen kautta nykytilanteeseen on päädytty.

"Kilpailusta yhteistyöhön" esittelee selkeästi argumentoiden ne teoreettiset perusteet, minkä takia niin keskusjohtoinen suunnitelmatalous, markkinatalous kuin lopulta myös pohjoismainen hyvinvointimallikaan eivät voi taata kestävää, ekologista ja oikeudenmukaista taloutta.

Kirja sisältää myös osallisuustalouden periaatteiden ja keskeisten institutionaalisten ehdotusten läpikäynnin, sekä vastaa mallista käytyyn keskusteluun. Lisäksi Hahnel käy erilaisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten reformien mahdollisuuksia läpi, sekä esittelee keskeisiä jo käynnissä olevia kokeiluja ja niiden tulevaisuudenkuvia.

"Kilpailusta yhteistyöhön" tarjoaa perusteet sekä markkinoihin että keskusjohtoiseen suunnitteluun perustuvien talouksien heikkouksien ymmärtämiseen. Se tarjoaa myös avauksia lyhyen aikavälin uudistuksista ja välineitä kokeilujen arvioimiseen, sekä niiden liittämiseksi toisiinsa pitkäaikaisemmiksi saavutuksiksi.

Kirja-arvioita:

"Hahnelin esittelemät vaihtoehtoiset talousinstituutiot ovat yksi tärkeä avaus elintärkeälle keskustelulle ekologisen ja demokraattisen talouden peruspilareista." – Peruste-lehti

"Tässä mielikuvituksettomuuden ilmapiirissä on suorastaan virkistävää lukea kapitalismin kritiikkiä, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti myös makrotason vaihtoehto. Yhdysvaltalainen taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnel on yksi harvoista, jotka uusia ehdotuksia nykyisin esittävät." – Yliopisto-lehti

kirjan kansi

Robin Hahnel: Kilpailusta yhteistyöhön – kohti oikeudenmukaista talousjärjestelmää (Like 2012)

Osta kirjakaupasta tai suoraan kustantajalta.