eco-kansi.jpg

TIENVIITTOJA EKOLOGISEEN JA DEMOKRAATTISEEN TALOUTEEN

ROBIN HAHNEL: EKOLOGISESTA PAIKALLISTALOUDESTA (2012)

Taloustieteen professori Robin Hahnel kartoittaa artikkelissaan kahden vaihtoehtoisen talousmallin, paikallistalouden ja osallisuustalouden, yhtäläisyyksiä ja eroja. Hahnel pyrkii artikkelillaan rakentamaan pohjaa eri vaihtoehtojen kannattajien keskinäiselle yhteistyölle ja rakentavalle  ajatustenvaihdolle.