Ekologisesta paikallistaloudesta

Miksi markkinat aiheuttavat tehottomuutta ja eriarvoisuutta?

ROBIN HAHNEL: PERUSTEET MARKKINOITA VASTAAN (2011)

Taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnelin artikkeli Perusteet markkinoita vastaan on Parecon Finlandin julkaisusarjan ensimmäinen artikkeli. Julkaisussa esitetään teoreettisia perusteluja sille, miksi markkinat kohdentavat resursseja tehottomasti, miksi markkinat kannustavat taloustoimijoita yhteiskunnalle haitalliseen toimintaan ja miksi markkinoilla valta sekä tuotannosta koituvat hyödyt jakautuvat epäoikeudenmukaisesti.

Markkinarakenteiden kriittinen tarkastelu on erityisen ajankohtaista historiallisen pitkästä talouskriisistä kärsivässä Euroopassa, sillä nykyinen maailmanlaajuinen kriisi juontaa juurensa markkinoiden perustavanlaatuisiin ongelmiin.

Lataa PDF

Lataa julkaisu Applen iBookstoresta