artikkeli-talouskasvusta.jpg

Mikä nykytaloudessa kannustaa ympäristön turmelemiseen?

ROBIN HAHNEL: TALOUSKASVUSTA (2013)

Parecon Finlandin julkaisusarjan kolmannessa artikkelissa käydään läpi tarkemmin markkinatalouteen ja talouskasvuun liittyviä yleisiä väitteitä ympäristön hyvinvoinnin näkökulmasta. Mitä talouskasvulla tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Mikä nykytaloudessa kannustaa ympäristön turmelemiseen? Miksi käytännössä kaikki tuottavuuden kasvu hyödynnetään lisääntyvänä kulutuksena vapaa-ajan lisäämisen sijaan? Voiko talous kasvaa loputtomiin, vaikka luonnonvarat ovat rajalliset?

Osallisuustalouden kehittäjä Robin Hahnel ehdottaa julkaisussa talouskasvukeskustelulle uutta fokusta: bruttokansantuotteen kasvun tai yritysten voitontavoittelun yksioikoinen kritisointi ei vielä osu maaliin. Luonnonvarojen käytön tahti on irroitettava talouden kasvuvauhdista, ja tämä ei onnistu jos nykytalouden perustavia ongelmia ei tunnusteta.

Hahnelin mukaan ympäristön tilasta huolestuneet eivät ole onnistuneet esittämään talouskritiikkiään aina vakuuttavasti muille kuin jo valmiiksi samaa mieltä oleville. Nykytaloudessa on kuitenkin Hahnelinkin mukaan epäterve kasvupakko, johon on puututtava.

Työn tuottavuus on noussut valtavasti, mutta valtaosa kasvusta on hyödynnetty lisääntyneenä tavaroiden kulutuksena sen sijaan, että olisi esimerkiksi lisätty mahdollisuuksia vapaa-aikaan työnteon sijaan. Kehityksessä on taustalla yksilöiden valintojen lisäksi merkittäviä rakenteellisia kannustimia. Vaikka bruttokansantuotteen kasvu itsessään ei olekaan välttämättä ympäristön kannalta ongelma, ohjaavat Hahnelin mukaan lukuisat markkinaratkaisujen puutteet yrityksiä ja yksilöitä ympäristön kannalta haitallisiin valintoihin.