Rahaa vai vapaa-aikaa?

Helsingin Sanomien verkkouutinen 29.9. "Toimihenkilöt haaveilevat vapaudesta" perustuu Toimihenkilöliitto ERTO:n tekemään kyselyyn. Selvä enemmistö haastatelluista haluaisi palkankorotuksen sijaan lisää vapaa-aikaa ja neljännes kokee tekevänsä töitä uupumiseen saakka.

Helsingin Sanomat 29.9.
Toimihenkilöt haaveilevat vapaudesta


Toimihenkilöiden selvä enemmistö ottaisi mieluummin lisää vapaa-aikaa kuin lisää rahaa. Lähes puolet heistä uskoo, että pärjäisi ilman säännöllistä kuukausipalkkaa. He olisivat jopa valmiita luopumaan siitä, jos se parantaisi omaa elämänlaatua.

Neljännes heistä kokee tekevänsä töitä uupumukseen saakka.

Lähes kaksi kolmesta kertoo, että olisi valmis muuttamaan kulutustottumuksiaan ja elämään vähemmällä. 76 prosenttia voisi luopua uusien tavaroiden ostamisesta, mutta vain 28 prosenttia matkustelusta.

Samaan aikaan melkein kaikki kyselyyn vastanneista heistä myöntävät, että taloudellinen turvallisuus vaikuttaa omiin päätöksiin melko paljon tai erittäin paljon. Lähes kolme neljästä kokee vakituisen työsuhteen erittäin tärkeäksi. Ajatus kuukausipalkasta luopumisesta vaikuttaa siten haaveelta, joka vapauttaisi parempaan elämään.

Tiedot ilmenevät Toimihenkilöliitto ERTO:n Toimi-lehden kyselystä. Siinä selvitettiin lukijoiden arvoja, suhdetta työhön ja haaveita elämän muuttamisesta.

Elokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 554 liiton jäsentä, kaksi kolmesta oli naisia.

Mukavammasta arjesta haaveilevista usea, eli joka neljäs, on jo lyhentänyt työaikaansa. Joka viides on vaihtanut uudelle uralle, yhdeksän prosenttia on muuttanut vaatimattomimpiin oloihin ja kahdeksan prosenttia luopunut omistusasunnosta.

Kyselyn tulokset julkaistiin syyskuun Toimi-lehdessä. ERTO on yksityisen palvelusektorin asiantuntijatehtävissä työskentelevien ammattiliitto.