Ketkä rikastuvat keskitulotason kasvaessa Yhdysvalloissa?

Yhdysvaltalainen Economic Policy Institute tarjoaa sivuillaan työkalun keskitulotason kasvun jakautumisen havainnollistamiseen.

Economic Policy Institute: When income grows, who gains?

Esimerkiksi vuosien 1978-2008 aikana keskimääräinen tulotaso Yhdysvalloissa kasvoi yli 10000 dollarilla. Tämä kasvu jakautui väestön varakkaimman kymmenesosan ja muun väestön välillä siten, että kaikki tämä kasvu jaettiin varakkaimman kymmenesosan kesken, ja samalla lopun väestön tulotaso laski. Tulotason jakautumista eri aikoina voi itse tarkastella instituutin tarjoaman työkalun avulla haluamillaan aikaväleillä, ja lisämateriaalia löytyy tulotasomittarin taustalla olevaa tietoa keränneen taloustieteen professori Emmanuel Saezin kotisivuilta.

Varallisuuden keskittyminen ja sen äärimmäisen epätasainen jakautuminen ovat keskeisiä markkinatalouden tunnuspiirteitä. Osallisuustalousmalli ottaa ne yksityiskohtaisesti huomioon, vastaten niihin mm. palkitsemisen, omistussuhteiden ja kohdentamisen uudelleenjärjestelyillä.