Talouselämä: Valtion palvelut tuovat onnea

Talouselämä uutisoi Baylor Universityn tutkija Patrick Flawinin johdolla toimitetusta tutkimuksesta.
Uuden amerikkalaistutkimuksen mukaan valtion tarjoamien palveluiden määrä kulkee käsi kädessä kansalaisten tyytyväisyyden kanssa. Mitä isompi hyvinvointivaltio, sitä tyytyväisempi kansa.

"Monissa tapauksissa valtion pienempi puuttuminen asioihin johtaa tehokkaampaan talouteen, mutta suurempi taloudellinen tehokkuus ei välttämättä tarkoita suurempaa tyytyväisyyttä elämään", Flavin sanoo.
Tämä käy ilmi myös Suomessakin, jossa jatkuvasta talouskasvusta huolimatta hyvinvointi on heikentynyt viimeiset parikymmentä vuotta. Sen lisäksi, että itse tehokkuus-käsite on erittäin ideologinen ja markkinatalouden mittarit tehokkuuden arvioimiseen ovat hyvin kapeat, ei lisääntynyt tehokkuus kerro mitään siitä, mihin tehokkuuden lisääntymisestä koitunut hyöty suuntautuu. Se voi ilmetä suurempina voittoina osakkeenomistajille ja suurempina palkkoina johtoportaalle, tai se voi ilmetä työajan vähentymisenä, työtaakan keventymisenä, kuluttajahintojen alenemisena tai palkkojen suurentumisena tavalliselle työntekijälle ja kuluttajalle. Jälkimmäisten yhteys hyvinvointiin yleisesti on melko ilmeinen kun taas ensimmäisten merkitys yhteisön hyvinvoinnille voi hyvinkin olla jopa täysin käänteinen.


Talouselämä 09.05.2011
Valtion palvelut tuovat onnea

Uuden amerikkalaistutkimuksen mukaan valtion tarjoamien palveluiden määrä kulkee käsi kädessä kansalaisten tyytyväisyyden kanssa. Mitä isompi hyvinvointivaltio, sitä tyytyväisempi kansa.

Baylor Universityn tutkija Patrick Flavinin mukaan valtion palveluiden osuus taloudesta vaikutti ihmisten tyytyväisyyteen vähintään yhtä paljon kuin avioliitto.Tutkimus julkaistiin Politics & Policy -lehdessä.

Tutkimus kävi läpi aineistoa 15 teollisuusmaasta, mukaan lukien Suomesta, jossa ihmisiltä kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he olivat elämäänsä. Näitä tietoja yhdistettiin tietoihin valtion roolin suuruudesta.

"Monissa tapauksissa valtion pienempi puuttuminen asioihin johtaa tehokkaampaan talouteen, mutta suurempi taloudellinen tehokkuus ei välttämättä tarkoita suurempaa tyytyväisyyttä elämään", Flavin sanoo.

Tutkimus ei sano mitään siitä, lisääkö valtion suurempi rooli talouskasvua tai vähentääkö se esimerkiksi köyhyyttä tai rikollisuutta. Tutkija kuitenkin arvioi, että viime kädessä hallitusten tärkein tehtävä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista.