Taloussanomat: Kotitalouksien rakennemuutos lisää tuloeroja

Taloussanomat:
Tuloerojen kasvamiseen on useita eri syitä, joista yksi on avioituminen samaan tai viereiseen tuloluokkaan kuuluvan kanssa. Tämä selviää OECD:n tuloeroja koskevasta raportista.

(...) Kaikissa maissa suuntaus on se, että lääkäri menee naimisiin herkemmin toisen lääkärin kuin sairaanhoitajan kanssa.

Tämä johtaa kotitalouksien kasvaviin tuloeroihin, koska isot tulot keskittyvät samoihin perheisiin.
Taloussanomat kirjoittaa joidenkin tutkijoiden olevan sitä mieltä, että tämänkaltainen kehitys on pääasiallinen syy tuloerojen kasvuun. Kuitenkin on perusteltua uskoa, että tämä on enemmänkin seurausta tuloerojen kasvusta kuin niiden syy. Tuloerojen kasvaessa yhteiskunta eriytyy yhä voimakkaammin erillisiin sosiaaliluokkiin, joille muodostuu aina omaleimaisempi kulttuuri, elämisentapa ja kokemusmaailma. Näin eri ryhmiin kuuluvat ihmiset kohtaavat toisensa yhä harvemmin sekä kokevat yhä vähemmän yhteyttä toisiinsa johtuen erilaisesta kokemusmaailmasta. Sen sijaan ihmiset ovat yhä enenevässä määrin tekemisessä pääasiallisesti oman sosiaaliluokkansa jäsenten kanssa, joiden kanssa he myös jakavat yhteisen kokemusmaailman sekä elämisen tavan, ja täten he myös päätyvät todennäköisemmin perustamaan perheen samsta yhteiskuntaluokasta olevan henkilön kanssa.Taloussanomat 06.05.2011
Lääkäri nai lääkärin – tuloerot kasvavat


Sinkkutalouksien kasvu ja pariutuminen yhtä hyvätuloisen kanssa lisäävät tuloeroja, OECD:n raportissa sanotaan. Lääkäri menee siis naimisiin entistä useammin toisen lääkärin kuin sairaanhoitajan kanssa.

Tuloerojen kasvamiseen on useita eri syitä, joista yksi on avioituminen samaan tai viereiseen tuloluokkaan kuuluvan kanssa. Tämä selviää OECD:n tuloeroja koskevasta raportista.

Muutos näkyy liitoissa, joissa molemmat osapuolet käyvät töissä. Vielä parikymmentä vuotta sitten vain joka kolmas oli naimisissa suunnilleen saman verran tienaavan kanssa. Nyt osuus on jo 40 prosenttia.

Kaikissa maissa suuntaus on se, että lääkäri menee naimisiin herkemmin toisen lääkärin kuin sairaanhoitajan kanssa.

Tämä johtaa kotitalouksien kasvaviin tuloeroihin, koska isot tulot keskittyvät samoihin perheisiin.

Toisaalta myös yksineläjien ja yksinhuoltajien osuus on kasvanut, mikä omalta osaltaan lisää tuloeroja. Yksineläjillä kun ei ole ketään jakamassa elinkustannuksia. Yhden elättäjän talouksien osuus työikäisten kotitalouksista kasvoi 1980-luvun lopun 15 prosentista 2000-luvun puolivälin 20 prosenttiin.

Joidenkin tutkijoiden mielestä juuri kotitalouksien rakenteissa tapahtuneet muutokset ovat pääsyy tuloerojen kasvuun.