Tilastokeskus: Varallisuus on hyvin epätasaisesti jakautunut

Tilastokeskus:
Varallisuus on Suomessakin jakautunut tuloja huomattavasti epätasaisemmin. Tällä hetkellä varakkaimman viiden prosentin hallussa on noin neljännes koko varallisuuden arvosta. Rikkaimman huipun, yhden prosentin hallussa, on kymmenesosa koko varallisuuden arvosta. Jakauman vinous tulee toisin päin katsottaessa vielä ilmeisemmäksi: puolet kotitalouksista omistaa ainoastaan 11 prosenttia varallisuudesta.
Tilastokeskuksen artikkeli on hyvä, tiivistetysti talouden epätasa-arvoisuutta Suomessa taustoittava teksti.

Artikkeli on vuodelta 2007, jonka jälkeen yhteiskunnallista tilastointia tekevän Tilastokeskuksen rahoitusta on leikattu. Tämän seurauksena osa tilastoinnista on jouduttu lopettamaan, ja osan luotettavuus on heikentynyt otantojen pienentyessä ja kyselyjen harventuessa.


Tilastokeskus 19.02.2007
Varallisuus on hyvin epätasaisesti jakautunut

VARALLISUUS on Suomessakin jakautunut tuloja huomattavasti epätasaisemmin. Tällä hetkellä varakkaimman viiden prosentin hallussa on noin neljännes koko varallisuuden arvosta. Rikkaimman huipun, yhden prosentin hallussa, on kymmenesosa koko varallisuuden arvosta. Jakauman vinous tulee toisin päin katsottaessa vielä ilmeisemmäksi: puolet kotitalouksista omistaa ainoastaan 11 prosenttia varallisuudesta.

Varallisuuden keskimääräinen bruttoarvo (velkoja ei ole vähennetty) oli vuoden 2004 varallisuustutkimuksen mukaan noin 154 000 euroa kotitaloutta kohti eli 72 000 euroa henkeä kohti. Kuviossa tämä keskiarvo sijoittuu suurin piirtein seitsemännen (VII) varallisuusluokan kohdalle. Varakkain huippu omisti keskimäärin yli puolentoista miljoonan euron arvosta varallisuutta.

Uusin tilastoraportti varallisuudesta ilmestyy 12.4.2007. Siinä kuvaillaan varallisuuserojen muutoksia pitemmällä aikavälillä. Raportissa on myös paljon tietoa asuntovarallisuudesta ja arvopapereiden omistamisesta, samoin kuin varallisuuden taustalla vaikuttavista tekijöistä kuten tuloista, veloista ja perinnöistä.

Varallisuuden keskimääräinen arvo varallisuusluokittain 2004, euroa kotitaloutta kohti

Taulukon grafiikka: Parecon Finland (Creative Commons lisenssillä)