Talouselämä: Vihreä energia tuplaa sähkölaskun

Talouselämä:
Kotitalouksien maksaman sähkön hinta voi nousta jopa yli 100 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jos uusiutuvat energialähteet muodostavat tuollion suuren osan energiantuotannosta. Hinnat nousisivat vähemmän, jos energia tulisi osin ydinvoimasta ja fossiilisista polttoaineista.
Kuten jo eilen nostimme esiin, fossiiliset polttoaineet ja ydinvoima ovat halvempia suhteessa uusiutuviin myös siksi, koska niiden tuotannossa osa kustannuksista siirtyy kolmansien osapuolten - tulevien sukupolvien ja kaikkien, jotka ilmastonmuutoksesta kärsivät - maksettavaksi. Täten nämä ulkoisvaikutukset eivät näy tuottajien ja kuluttajien välisessä hinnassa. Yksinkertaistaen voidaan väittää sähkön hinnan olevan nyt "liian halpaa" ja nousevan tulevaisuudessa kohti kestävää ja realistista tasoa.

Pitkällä tähtäimellä siirtymä ilmaston kannalta kestävämpään energiantuotantoon koituu kaikkien hyödyksi. Kuitenkin markkinat vaikeuttavat tätä siirtymää tarjoten vain vähän kannustimia ensinnäkin kuluttajille puhtaamman energian kysynnän ilmaisemiseen ja toiseksi tuottajille ulkoisvaikutuksen sisällyttämiseksi energian hintaan. Kyseessä on oppikirjaesimerkki markkinoiden tehottomuudesta. Käsitys markkinoiden tehokkuudesta perustuu oletukseen, että koska yksittäiset taloudelliset toimijat pyrkivät aina tavoittelemaan kannaltaan mahdollisimman kustannustehokasta ratkaisua, saa vapaa markkintalous aikaan tehokkaan lopputuloksen myös laajemmassa mittakaavassa. Kuitenkin käsiteltävissä olevassa esimerkissä yksittäisten toimijoiden ja yhteisön hyödyt laajemmassa mittakaavassa ovat selkeästi ristiriitaiset. Näin tavoitellessaan henkilökohtaista etuaan toimivat yksittäiset toimijat tavalla, joka ei ole yhteisön kannalta optimaalinen ja tämä aiheuttaa suurta tehottomuutta talouteen.Talouselämä 17.10.2011
Karu ennuste: vihreä energia tuplaa sähkölaskun

Kuluttajilla ja yrityksillä on edessään 20 vuotta nousevia sähkölaskuja, kirjoittaa Financial Times.

Lehti perustaa tietonsa vuodettuun Euroopan komission raporttiin, joka käsittelee sitä, miten EU voi yltää vihreän energian tavoitteisiinsa. 112-sivuinen raportti arvioi, millä eri tavoilla hiilen kaltaisia fossiilisia polttoaineita voidaan korvata puhtaammilla energian lähteillä.

Raportti ennustaa valtavaa kasvua tuulivoimalle, mikä voi nostaa energian hintoja entisestään. Kaikki raportin skenaariot viittaavat siihen, että tuulivoimasta tulee Euroopan suurin energianlähde vuonna 2050. Tuulivoiman osuus energiantuotannosta voi kasvaa jopa 49 prosenttiin nykyisestä 5 prosentista.

Sähkön hinta kuitenkin nousee "voimakkaasti" jopa vuoteen 2030 asti kaikissa skenaarioissa, raportti toteaa. Hinta olisi korkeimmillaan vuoden 2030 jälkeen.

Kotitalouksien maksaman sähkön hinta voi nousta jopa yli 100 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jos uusiutuvat energialähteet muodostavat tuollion suuren osan energiantuotannosta. Hinnat nousisivat vähemmän, jos energia tulisi osin ydinvoimasta ja fossiilisista polttoaineista.

Raportti käy läpi viisi eri skenaariota, mitä kävisi energian hinnoille, kun EU yrittää muuttua vähemmän riippuvaiseksi fossiilisista polttoaineista. Kaikkein eniten hinnat nousevat skenaariossa, jossa Pohjanmeren tuulivoiman osuus ja sekä aurinkoenergian määrä kasvaa eniten.

Halvimmaksi kuluttajille kävisi skenaario, missä uusiutuvan energian rinnalla ydinvoimatuotanto jatkuu sekä fossiilisia polttoaineita käytetään jatkossakin minimioiden sen ympäristövaikutukset uusilla tekniikoilla.