Parecon Finlandin julkaisu: Perusteet markkinoita vastaan

Parecon Finlandin käännösartikkelien julkaisusarjan aloittaa taloustieteen professori Robin Hahnelin artikkeli Perusteet markkinoita vastaan. Julkaisussa esitetään teoreettisia perusteluja sille, miksi markkinat kohdentavat resursseja tehottomasti, miksi markkinat kannustavat taloustoimijoita yhteiskunnalle haitalliseen toimintaan ja miksi markkinoilla valta sekä tuotannosta koituvat hyödyt jakautuvat epäoikeudenmukaisesti.

Julkaisu on ladattavissa PDF-muodossa sivuiltamme.

Lue myös julkaisun lehdistötiedote: "Perusteet markkinoita vastaan – Parecon Finland avaa julkaisullaan keskustelua talouskriisin juurista"