TS: Väitöskirja suosittelee tasavertaista päätöksentekoa työpaikalla

Taloussanomat:
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tarkastetaan ensi viikon perjantaina 25.11. väitöskirja, jonka mukaan esimiehiä ei tarvita, sillä työtiimi pystyy jaettua johtajuutta käyttämällä johtamaan itse itseään.

Väitöskirja osoittaa, että johtamisen voi siirtää esimiehiltä tiimin itse tehtäväksi ja jakaa jopa koko tiimin kesken. Tällöin tiimi valtuutetaan huolehtimaan omasta johtamisestaan.
Olemme myös aikaisemmin käsitelleet työpaikkojen erilaisia ongelmia sekä esimerkiksi työmotivaatiota koskevaa tutkimustietoa havainnollistavasti. Taloussanomien uutisoiman väitöskirjan havainnot tukevat osaltaan osallisuustalouden esittelemää ajatusta tasapainotetuista työkokonaisuuksista.

Tasapainotetut työkokonaisuudet ja osallisuustalouden esimerkki katsovat kuitenkin työpaikkaa laajasti ihmisten omaehtoisuuden, tasavertaisuuden ja myös tehokkuuden näkökulmasta. Pyrkimyksenä on antaa yleisluontoisia vastauksia kysymykseen siitä, millaisin järjestelyin työpaikka voisi toimia tavalla, joka takaisi kaikkien osallisuuden ja yhteisen, demokraattisten ideaalien mukaisen päätöksenteon.


TS 17.11.2011
Väitöskirja todistaa: Pomo on tarpeeton

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tarkastetaan ensi viikon perjantaina 25.11. väitöskirja, jonka mukaan esimiehiä ei tarvita, sillä työtiimi pystyy jaettua johtajuutta käyttämällä johtamaan itse itseään.

Väitöskirja osoittaa, että johtamisen voi siirtää esimiehiltä tiimin itse tehtäväksi ja jakaa jopa koko tiimin kesken. Tällöin tiimi valtuutetaan huolehtimaan omasta johtamisestaan.

– Jaettu johtajuus edellyttää suostumista kollegan johdettavaksi. Tiimin jäsenten täytyy olla valmiita tarjoamaan omia johtamispalveluitaan ja heillä täytyy olla valmius vastaanottaa niitä muilta, sanoo väitöskirjan tekijä, diplomi-insinööri Jari Mielonen.

Mielonen on tutkimuksessaan seurannut yhden asiantuntijatiimin johtamista, johtamisen prosesseja, käytäntöjä ja työskentelyä viiden vuoden ajan.

Tutkimuksen mukaan jaetussa johtamisessa puututaan kollegan tekemiseen, vaikeat asiat käsitellään yhteisesti ja johtamiskäytännöistä sovitaan tiimin jäsenten kesken. Nämä yhdessä sovitut pelisäännöt ohjaavat arkipäiväistä tekemistä.

Jaettua johtajuutta on kritisoitu sanomalla, ettei se tuo mitään uutta työtiimin johtamiseen vaan kyse on ainoastaan delegoinnista. Mielosen tutkimuksen mukaan jaetussa johtamisesta on kuitenkin kyse muustakin: asioiden yhteiseksi tekemisestä.

Tämä yhteiseksi tekeminen on vuorovaikutusprosessi, jossa luodaan yhteinen merkitys, ymmärrys ja sisältö yhteisistä asioista.

– Lisääntyvä tiimi- ja asiantuntijatyö on aiheuttanut paineita tarkastella johtajuutta uudesta näkökulmasta. Yhä koulutetummat ihmiset ja globaalit muutospaineet tekevät ylhäältä tulevan johtajuuden yhä huonommin toimivaksi, Mielonen kommentoi.