YLE: Nykyinen ilmastonmuutos on poikkeuksellinen


YLE:
Lundin yliopisto geologi Svante Björck on koonnut yhteen maapallon ilmaston vaihteluista kootut tiedot jääkauden jälkeiseltä ajalta. Tutkimus ulottui siis noin 20 000 vuoden ajalle. 
Björck totesi, että aina, kun toisella pallonpuoliskolla ilmasto on lämmennyt, toisella puoliskolla se on viilentynyt tai pysynyt samana. Tällä hetkellä ilmasto lämpenee kaikkialla. 
[…] Björk toteaakin, että geologisessa mielessä ilmaston nykyinen lämpeneminen on ainoalaatuinen tapahtuma. Ulkopuolinen seikka, joka nyt vaikuttaa ilmastoon globaalisti, on ihmisten toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen määrän nopea kasvu.


YLE 30.10.11
Tästä syystä nykyinen ilmastonmuutos on poikkeuksellinen

Maapallon ilmasto on lämmennyt ja viilentynyt vuosituhansien aikana usein, mutta ruotsalaisessa Lundin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on ilmennyt seikka, joka tekee nykyisestä lämpenemisestä hyvin poikkeuksellisen. Maapallon molemmat puoliskot lämpenevät nyt yhtä aikaa.

Lundin yliopisto geologi Svante Björck on koonnut yhteen maapallon ilmaston vaihteluista kootut tiedot jääkauden jälkeiseltä ajalta. Tutkimus ulottui siis noin 20 000 vuoden ajalle.

Björck totesi, että aina, kun toisella pallonpuoliskolla ilmasto on lämmennyt, toisella puoliskolla se on viilentynyt tai pysynyt samana. Tällä hetkellä ilmasto lämpenee kaikkialla.

Molemmilla puoliskoilla ilmasto on hetkellisesti muuttunut samanaikaisesti vain silloin, kun ilmastoon on vaikuttanut jokin ulkopuolinen tekijä, kuten meteoriitin törmäys tai suuri tulivuorenpurkaus.

Björk toteaakin, että geologisessa mielessä ilmaston nykyinen lämpeneminen on ainoalaatuinen tapahtuma. Ulkopuolinen seikka, joka nyt vaikuttaa ilmastoon globaalisti, on ihmisten toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen määrän nopea kasvu.

Tutkimusmateriaalia ilmaston muutoksista on runsaasti. Todisteita eri aikakausien ilmasto-oloista saadaan mm. merien ja järvien pohjasedimenteistä sekä vanhoista jäätiköistä.