Tiede: Hoiva rakentaa muistia

Tiede:
Äidin antama tuki ja turva varhaislapsuudessa ennustaa hippokampuksen tilavuutta kouluiässä, havaitsivat Washingtonin yliopiston tutkijat. (...) Analyysi osoitti, että 3-5-vuotiailla, joita äiti auttoi ja kannusti, oli laajemmat muisti- ja stressinhallinta-alueet 7-13-vuotiaina kuin muilla.(...) Vaikka tutkimukseen osallistuneet vanhemmat olivat lähes sataprosenttisesti äitejä, tutkijat uskovat, että tulos on sama, oli lapsen ensisijainen hoitaja äiti, isä, isovanhempi tai joku muu.
Helsingin Sanomat, 24.12.2011:
Suuri osa köyhyydestä ja huono-osaisuudesta periytyy seuraavalle sukupolvelle. Se ei periydy geeneissä vaan puutteellisina henkisinä, sosiaalisina ja aineellisina elämänhallinnan voimavaroina. (...) Lasten huostaanotot, mielenterveysongelmat, kouluttamattomuus, rikollisuus ja toimeentulo-ongelmat aikuisena ovat paljon yleisempiä sellaisilla nuorilla, jotka ovat kasvaneet toimeentulovaikeuksista kärsivässä perheessä, kuin sellaisilla, joiden kodeissa köyhyyttä ei ole ollut.
Taloussanomat, 29.05.2011:
Ongelmat näyttävät kasaantuvan. Huostaanotot, mielenterveysongelmat, rikollisuus, kouluttamattomuus ja toimeentulo-ongelmat yleistyivät merkittävästi, jos vanhemmat ovat pitkään saaneet toimeentulotukea. (...) Tukea saavien lapsilla on 2,5-kertainen todennäköisyys päätyä toimeentulotukiluukulle verrattuna varakkaamman perheen jälkeläiseen. (...) Jos vanhemmat joutuvat jatkuvasti kamppailemaan toimeentulonsa kanssa, heillä ei välttämättä riitä energiaa lasten tarpeisiin.
Tutkimuksissa on saatu selville, kuinka köyhyyden aiheuttama stressi vaikuttaa voimakkaasti nimenomaan muistista ja oppimisesta vastaavan hippokampuksen alueen kehitykseen. Kaksostutkimuksessa on saatu selville vaikutuksen johtuvan nimenomaan kasvuympäristöstä, kasvaminen köyhässä perheessä saattaa ehkäistä lapsen kasvamista geneettisen potentiaalinsa mahdollistamalla tavalla. Toisessa tutkimuksessa taas on löydetty voimakas yhteys älykkyyden - nimenomaan muistin ja oppimisen - sekä yhteiskunnallisessa kilpailussa menestymisen välillä.

Nämä tutkimukset selittävät osittain mekanismeja, jotka johtavat köyhyyden ja alhaisen yhteiskunnallisen aseman periytymiseen. Tästä johtuen jos kannatamme mahdollisuuksien tasa-arvoa - sitä, että kaikilla tulisi olla verrattain yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella haluamiaan asemia - tulisi meidän vastustaa suuria tulo- ja varallisuuseroja. Eriarvoinen lähtöasetelma kallistaa pelikentän voimakkaasti rikkaiden hyväksi, jopa niinkin perustavanlaatuisella kuin fysiologisella tasolla, kuten yllä mainituista tutkimuksista käy ilmi.

Tutkimukset:

Tutkimus: Köyhyys saattaa ehkäistä muistin ja oppimiskyvyn kehittymistä
Tutkimus: Köyhyys voi tukahduttaa lapsen geneettisen potentiaalin
Talouselämä: Korkea älykkyys antaa suuren etulyöntiaseman kilpailussa menestyksestä