TS: Talouden noususuhdanteet eivät näkyneet keskiluokan tuloissa

Tilastokeskuksen eri taloustilastoja rinta rinnan tarkastelemalla
selviää, että kahden viime vuosikymmenen kaksi supersuhdannetta ovat
menneet suurimmalta osalta kansaa sivu suun ilman kovin kummoista
tulojen reaalikasvua. 
Ensin ohi livahti 1990-luvun vienti- ja teknologiasuhdanne, ja
viimeksi ensimmäisen eurovuosikymmenen niin ikään vientivetoinen
kasvusuhdanne. 
Kotitalouksien käytettävissä oleva rahatulo on 20 viime vuoden aikana
kasvanut keskimäärin 1,3 prosenttia vuodessa, kun tulojen
karttumisesta vähennetään inflaation vaikutus. 
Kaikkien kotitalouksien reaalitulojen mediaani eli koko tilaston
keskimmäinen havainto on kasvanut vielä vaisummin, sen kasvu on jäänyt
jopa alle prosenttiin vuodessa.
Taloussanomien toimittaja Jan Hurri kirjoittaa keskiluokan reaalitulojen vaisusta noususta Suomessa. Vaikka 1990-luvun puolivälistä lähtien Suomen talous on kasvanut huomattavasti teknologian ja vahvan viennin ansiosta, vauraus ei ole näkynyt kotitalouksien keskimääräisten tulojen merkittävänä nousuna.
Viime laman jälkeen asuntojen hinnat ovat reaalisesti nousseet
pääkaupunkiseudulla keskimäärin kuutisen prosenttia ja muualla maassa
nelisen prosenttia joka vuosi. 
Näin on, jos 15 viime vuoden hinnanmuutokset lasketaan asuntojen
keskimääräiseksi vuosimuutokseksi ja siitä vähennetään inflaation
vaikutus. 
Toinen keskiluokan tuloja huomattavasti nopeammin kasvanut talousluku
on kotitalouksien kokonaisvelka, joka on kasvanut vielä asuntojen
kallistumistakin rivakammin. 
Kotitalouksilla on erityyppistä velkaa yhteensä pitkälti yli sata
miljardia euroa. Velkapotti on viime laman jälkeen kasvanut
reaalisesti keskimäärin seitsemän prosenttia vuodessa. 
Nämä tilastot antavat viitteen, että keskiluokka on "puolustautunut"
asumisen ja elämisen kallistumista vastaan jatkamalla tulojaan yhä
ronskimmalla velkaantumisella.
Mediaanitulon alle prosentin kasvua on tärkeää verrata myös asuntojen hintojen muutoksiin. Hurrin mukaan asuntojen hinnat ovat nousseet selkeästi keskituloja enemmän, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Hurri toteaakin, että keskiluokan heikko tulokehitys on johtanut yhä voimakkaampaan kotitalouksien velkaantumiseen.

Tulojakaumaa tarkasteltaessa on myös tärkeää muistaa, että köyhyys on kasvanut Suomessa kahden viime vuosikymmenen aikana yhdessä tuloerojen kanssa. Tilastot myös osoittavat, että Suomen huipputuloisimmat tienaavat yhä enemmän ja heidän tulotasonsa on karannut yhä kauemmas keskimääräisestä tulotasosta.

Lue myös:

YK: Tuloerojen tasaaminen edesauttaa taloudellista kasvua