Talouselämä: OECD varoittaa Eurooppaa: säästökuureja on löysättävä

Talouselämä:

Teollisuusmaiden järjestö OECD sanoi, että euroalueen olisi löysättävä säästökuuriaan ja elvytettävä talouksiaan lisää.
OECD sanoi talouskatsauksessaan, että euroalueen ongelmat muodostavat merkittävän uhkan koko globaalille taloudelle.
Alhainen inflaatio ja hidas kavu euroalueella vaatii kokonaisvaltausta vastausta, OECD toteaa. Katsauksessaan OECD varoittaa, että euroalue saattaa ajautua deflaatioon eli laskeviin kuluttajahintoiihin.
Katsauksessaan OECD puolusti muun muassa Ranskaa ja Italiaa, jotka ovat vaatineet hitaampaa tahtia budjetin tasapainottamiseen.

OECD:n ehdotus vyönkiristyksen hellittämisestä on erittäin tärkeä ja tervetullut muistutus talouskeskusteluun. On kansantaloudellinen tosiasia, että taantuman oloissa julkisen talouden säästökuurit vähentävät myös liiketaloudellista aktiviteettia ja vain syventävät näin taantumaa. Säästökuurien myötä työttömyys nousee ja verotulot vähenevät, mikä heikentää myös valtiontalouden tilaa ja talouden yleistä kulutuskysyntää.

Oikein suunnattu julkinen elvytys – sekä perinteisempien investointien että finanssipoliittisten uudistusten avulla – olisikin nyt tarpeen. Näin luotaisiin pohjaa tulevalle kasvulle, väestön hyvinvoinnille ja päästäisiin rakentamaan ympäristöystävällisempää infrastruktuuria.

Lue myös: