YLE: Köyhien ja rikkaiden välinen kuilu syvenee Saksassa

Yle:

Nopeasti kasvava matalapalkkasektori uhkaa kasvattaa entisestään saksalaisten jakoa köyhiin ja rikkaisiin. Kuuluisa Saksan malli on pilkkonut yhä useamman kokopäivätyön osa-aikaisiin minitöihin, joista saatava palkka ei riitä toimeentuloon.
[...]
Yhä useampaa saksalaista uhkaa OECD:n arvion mukaan köyhyysloukku. Vaikka työttömien osuus työvoimasta on pudonnut virallisissa tilastoissa 6,3 prosenttiin, niin se ei tarkoita, että ihmisillä olisi sellainen työ, josta saamallaan palkalla pystyisi elättämään itsensä ja perheensä.
[...]
Rikkain kymmenys omistaa 60 prosenttia kaikesta omaisuudesta. Viidennes ei omista yhtään mitään. Seitsemällä prosentilla ovat velat omaisuutta suuremmat.

Olemme aikaisemmin kirjoittaneet, kuinka "rakennemuutoksiksi" kutsutut työelämän muutokset voivat olla tie entistä huonompaan työelämään entistä useammalle. Näyttää siltä, että jopa menestystarinaksi hehkutetussa "Saksan mallissa" talous ei pysty tarjoamaan riittävästi työtä ja toimeentuloa ihmisille.

Tehottomien rakenneuudistusten sijaan olisikin lisättävä julkisien investointien roolia taloudessa ja näin tavoitella täystyöllisyyttä yhteiskunnassa.

Lue myös: