Taloussanomat: Seuraavan talouskokeen nimi on säästämisen paradoksi

Taloussanomat muistuttaa, kuinka vahingollista leikkauspolitiikka voi olla kansantaloudelle:

Jos kaikki päättävät ryhtyä samaan aikaan kasvattamaan säästöjään, supistuvat kaikkien tulot enemmän kuin oli tarkoitus saada säästöön. Syntyy pattitilanne, jota viime vuosisadan suurimpiin taloustieteilijöihin kuulunut brittiekonomisti John Maynard Keynes kutsui säästämisen paradoksiksi.

Itse asiassa talouden kohtalaisen hyvä tila onkin nimenomaan sosiaalisen turvaverkon ja muun valtion takaaman kulutuksen ja työllisyyden ansiota.

Toistaiseksi Suomen talous on säästynyt tuolta koko taloutta kutistavalta säästämisen paradoksilta yhä suurempaa velkataakkaa kantavien kotitalouksien ja julkisen talouden automaattisten vakauttajien vaikutuksesta.

Taloutta ei kehitetä leikkauslistoin, vaan voimakkain ekologisin investoinnein ja panostamalla väestön koulutukseen ja hyvinvointiin.

Lue myös: