Tuloerot tekevät kaikille hallaa

Harvard Business Review:

Most talk of income inequality focuses on the problems of the very poor or the broader socioeconomic implications of rising inequality. What is less well-known is that income inequality makes us all less happy with our lives, even if we’re relatively well-off.

Tuloerojen haittoja on tutkittu runsaasti ja näyttö on johdonmukaista. Merkittävät tuloerot aiheuttavat yhteiskunnallista pahoinvointia monin eri tavoin – esimerkiksi rikollisuus, päihteiden väärinkäyttö ja mielenterveysongelmat lisääntyvät.

De Neve ja Powdthavee tutkivat tuloerojen vaikutuksia maiden tasolla. Heidän mukaansa hyvinvointi kokonaisvaltaisesti katsottuna heikkenee sitä mukaa, kun tuloerot kasvavat.

De Neve ja Powdthavee painottavat, että myös hyvin toimeentulevan keskiluokan tyytymättömyys ja pahoinvointi lisääntyy. Kun huipputuloiset keräävät kasvavan osan kansan tulopotista, tulojaon haitari laajenee. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskiluokkaan kuuluvilla ei ole enää varaa parhaimpiin, rikkaimmille suunnattuihin palveluihin ja tästä eriytymisestä tulee entistä näkyvämpää.

Pienen huipputuloisen vähemmistön vaikutusvallan ja vaurauden lisääntyminen aiheuttaa tunnetta omien mahdollisuuksien kaventumisesta.

Tutkijat painottavat, että havainnoilla on verotuksen lisäksi yhteys palkitsemiseen laajemmin. Nykytaloudessa yritysjohtajien palkat voivat olla satoja kertoja työntekijöiden keskipalkkoja suurempia.