Kohti parempaa talousjärjestelmää

Parecon Finlandin Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen kirjoittavat Vihreän langan uudessa kolumnissa toimivamman talousjärjestelmän tarpeesta. Samalla nostetaan esiin niitä usein sivuun jääviä tärkeitä kysymyksiä, joihin talousjärjestelmät vastaavat.

Yritysten pitäisi saada päättää asioistaan itsenäisesti ilman toisten väliintuloa, ympäristön turmelemisen ei pitäisi olla kannattavaa ja turvattu mahdollisuus kehittää itseään ja toteuttaa unelmiaan tulisi olla kaikkien saatavilla.

Muun muassa näiden tavoitteiden toteuttamisessa talousjärjestelmä voi toimia tärkeänä tukipylväänä sen sijaan, että kannustetaan kiivaaseen ympäristön turmelemiseen ja luovutetaan yksittäisille ihmisille saneluvalta kokonaisten yhteisöjen yli. Vihreän langan kolumneissa tullaan käsittelemään näitä kysymyksiä ja osallisuustalouden tarjoamia vastauksia niihin selkokielellä.

Lue ensimmäinen kolumni Vihreän langan sivuilla.