The Guardian: Työpaikalla kyetään valvomaan jokaista liikettäsi

The Guardian:

The pictures are taken by Crossover’s productivity tool, WorkSmart, and combine with screenshots of their workstations along with other data – including app use and keystrokes – to come up with a “focus score” and an “intensity score” that can be used to assess the value of freelancers.
Today’s workplace surveillance software is a digital panopticon that began with email and phone monitoring but now includes keeping track of web-browsing patterns, text messages, screenshots, keystrokes, social media posts, private messaging apps like WhatsApp and even face-to-face interactions with co-workers.

Ihmisten seuraamiseen kehitetty teknologia on edistynyt niin pitkälle, että yrityksissä on mahdollista seurata työntekijöiden aktiivisuutta äärimmäisen tarkasti. Yrityksissä on jo käytössä työkaluja, jotka ottavat säännöllisiä kuvia älylaitteita käyttävistä työntekijöistä, tallentavat ohjelmien ja näppäimistön käyttöä.

Seurantatyökalut yleistyivät aluksi rahoitusalalla, jossa laki velvoittaa useissa maissa yrityksiä seuraamaan työntekijöidensä vuorovaikutusta. Tällä on pyritty estämään sisäpiirin kauppojen syntymistä. Teknologiaa on kuitenkin alettu hyödyntämään laajemmin eri aloilla.

Nykytaloudessa kansalainen luovuttaa merkittävän osan yksilönvapauksistaan astuessaan työpaikan ovista sisään. Työntekijällä ei ole sananvapautta, vaan työnantaja saa halutessaan määritellä, mikä puhe ja millainen julkaisutoiminta on sallittua. Työnantaja päättää myös, kenen kanssa työtä tehdään ja millä tavoin. Uusi seurantateknologia mahdollistaa näiden lisäksi entistä räikeämmät yksityisyyden loukkaukset.

On tärkeää huomata, että teknologia itsessään ei ole ongelma, jos sen käytöstä päästään demokraattisesti neuvottelemaan ja päättämään. Mutta koska työpaikat ovat usein hierarkisia ja työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa ovat vähäiset, väärinkäytökset ovat todennäköisiä ja sitä käytetään todennäköisemmin kontrollin välineenä. Työpaikoilla on lisättävä työntekijöiden suoria vaikutusmahdollisuuksia, jotta näitä ongelmia saadaan lievennettyä. Pidemmällä aikavälillä on pyrittävä luomaan työpaikkoja, jotka perustuvat osallistavaan demokraattiseen päätöksentekoon.