Tutkimus: Saasteet tappavat 9 miljoonaa ihmistä vuodessa

The Guardian:

Pollution kills at least nine million people and costs trillions of dollars every year, according to the most comprehensive global analysis to date, which warns the crisis “threatens the continuing survival of human societies”.
Näyttökuva 2017-11-5 kello 18.31.07.png
Toxic air, water, soils and workplaces are responsible for the diseases that kill one in every six people around the world, the landmark report found, and the true total could be millions higher because the impact of many pollutants are poorly understood. The deaths attributed to pollution are triple those from Aids, malaria and tuberculosis combined.
The vast majority of the pollution deaths occur in poorer nations and in some, such as India, Chad and Madagascar, pollution causes a quarter of all deaths. The international researchers said this burden is a hugely expensive drag on developing economies.

Arvostetussa Lancet-tiedejulkaisussa julkaistun laajan tutkimuksen mukaan saasteet aiheuttavat vuosittain arviolta yhdeksän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Tutkijaryhmän mukaan ihmisyhteisöjen selviytyminen on tulevaisuudessa uhattuna. Ilman-, veden- ja maaperän saasteet aiheuttavat valtavia ongelmia erityisesti kehitysmaissa.

Saastuttamiseen vaikuttavat talouden kannustimet. Markkinatalous ei kykene hinnoittelemaan tuotannon ja kuluttamisen haittavaikutuksia, joten saastuttaminen kannattaa. Jos saasteet lisäisivät merkittävästi kustannuksia yrityksille ja kuluttajille, sitä ei kannattaisi tehdä. Markkinataloudessa kyseinen signaali puuttuu.

Ekonomistit kutsuvat tätä markkinatalouden valuvikaa "ulkoisvaikutusten ongelmaksi". Ilmastonmuutos ja saasteiden terveysvaikutukset ovat esimerkkejä siitä, ettei tähän ongelmaan voi suhtautua enää vain "ulkoisena vaikutuksena".