Vuoden lopussa

Vuoden 2010 syksyllä perustettu Parecon Finland on tehnyt seitsemän vuoden ajan työtä vapaushenkisen, ekologisen talouden puolesta. Olemme tuoneet esiin varteenotettavia uusia ja unohdettuja näkökulmia. Kantavana periaatteena on ollut esittää asiat ymmärrettävästi, jotta talouskeskustelu ei jäisi pienen piirin puuhasteluksi. Tarkoituksena on ollut osoittaa, että talous kuuluu kaikille.

Vuoden 2017 lopulla julkaistiin Hyvinvointivaltion vastaisku -teos. Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen kokosivat kirjaan monia Parecon Finlandin usein käsittelemiä teemoja, kuten talouden demokratisoinnin ja kulutuskulttuurin korjaamisen. Kirjan ideointi alkoi jo tammikuussa 2011 pidetystä ensimmäisestä Parecon Finlandin avoimesta tilaisuudesta, joka järjestettiin Vallilan kirjastossa Helsingissä.

Kuva:  Aapo Huhta

Esittelemämme demokraattisen talouden ideat herättivät monet kysymään: ”Miten Parecon Finlandin avaukset liittyvät Suomen nykytilaan? Miten demokraattisen talouden voisi käytännössä saavuttaa?”

Kymmenissä yleisötilaisuuksissamme käydyt keskustelut antoivat erinomaiset lähtökohdat kirjan kirjoittamiselle. Hyvinvointivaltion vastaiskussa pohditaan hyvinvointivaltion tulevaisuutta ja esitetään kunnianhimoisia ratkaisuehdotuksia tulevaisuuteen. Kirja on varmasti kiinnostavaa luettavaa kaikille Parecon Finlandin työtä seuranneille. Otteen kirjasta voi ladata luettavaksi tästä.

Kirjaa on saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja useimmista kirjastoista kautta maan.

Kirjan viimeistely sattui samoihin aikoihin Suomen perustulokokeilun kanssa. Aihe herätti kansainvälisesti suurta huomiota, ja perustulo liittyi myös kirjan taustaselvitystyöhön. Parecon Finlandin näkemykset perustulosta olivat esillä useissa kansainvälisissä medioissa, kuten brittiläisessä The Guardian-lehdessä ja BBC4 radiokanavalla. New York Times tilasi Jauhiaiselta ja Mäkiseltä heinäkuussa vieraskynän, jossa käsiteltiin Suomen perustulokokeilua.

Helsingin Sanomat teki laajan henkilökuvan Parecon Finlandin Antti Jauhiaisesta ja järjestön toiminnasta. Loppuvuodesta Joona-Hermanni Mäkinen aloitti Ylen kolumnistina tekstillään Utopian tarpeessa. Mäkinen ja Jauhiainen esittelivät osallisuustalouden ideaa demokraattisesta taloudesta vieraillessaan Yle Radio 1:n suositussa Mikä maksaa -talousohjelmassa lokakuussa.

Haluamme kiittää kaikkia vuoden 2017 aikana työssämme auttaneita vapaaehtoisia. Olemme saaneet arvokasta apua, tukea, neuvoja ja kannustusta läpi vuoden.

Parecon Finland jatkaa vuonna 2018 työtä tinkimättömän vapaushenkisen ajattelun ja demokraattisen, ekologisesti kestävän talouden edistämiseksi Suomessa. Ongelmat taloudessa ja ympäristössä ovat yhä vakavampia. Parecon Finland tuo niiden rinnalle kaukonäköisiä ajatuksia paremmasta tulevaisuudesta.

Vuonna 2017 Parecon Finland tuki Oikeutta eläimille -järjestön sekä Global Clinic -klinikan arvokasta työtä.