Miten tulohaitarin tulisi kehittyä? Joona-Hermanni Mäkisen Yle-kolumni reilusta palkitsemisesta

Miten tulohaitaria ja palkkausta tulisi kehittää? Palkkaukseen liittyy paljon harhaluuloja ja mystiikkaa. Parecon Finlandin Joona-Hermanni Mäkinen avaa näitä uudessa Yle-kolumnissaan, ja esittää suunnan kestävämmälle ja reilulle työn palkitsemiselle.

Kun puhutaan tuloerojen kaventamisesta, Elina Lepomäki ja Tuomas Enbuske kertovat, ettei kaikille kannata antaa samaa palkkaa. Heidän vastauksensa on älytön. Ei kukaan pyri tasapalkkaukseen. Kyselytutkimuksen perusteella suomalaiset kannattavat nimenomaan maltillisia tuloeroja, mutta pienentäisivät tulohaitaria laskemalla huipputuloja rajusti. [...]

Sekä yrityksissä että julkisella sektorilla palkkatietojen on oltava avoimia, jolloin johdon on vaikeampi antaa suosikeilleen moninkertaisia palkkioita. Pidemmällä aikavälillä työelämää on uudistettava perusteellisemmin. Palkan kriteereistä on päätettävä työyhteisöissä demokraattisesti. Kun kaikki osallistuvat päätöksiin, kyräily ja väärinkäytökset vähenevät.

Lisäksi on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota varallisuuseroihin ja työeroihin, jotka aiheuttavat eriarvoisuutta vielä huomattavasti tuloeroja enemmän.

Jos haluamme toimivan demokratian, on työn palkitsemisesta kaiken kaikkiaan kyettävä käymään korkeatasoisempaa ja rehellisempää debattia.

Lue Joona-Hermanni Mäkisen kolumni: Mitä jos leikattaisiin johtajien tuloista valtaosa? 

Lue myös: