Helsingin Sanomat: Epäsuhta palkkion ja vaatimusten välillä myrkyttää työnteon

Helsingin Sanomat uutisoi, kuinka työn palkitseminen vaikuttaa motivaatioon ja stressiin:

Epäsuhta työn vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien välillä yhdistyi tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

”Näiden kahden stressitekijän yhdistelmä lisäsi työkyvyttömyyseläkkeiden riskiä kaksinkertaiseksi. Nämä olivat merkittävimmät riskitekijät”, Juvani sanoo.

Esimerkeissä puhutaan jopa masennuksen ja työkyvyttömyyden kaltaisista seurauksista. On selvää, että työn palkitseminen vaatii uudelleenajattelua, sillä räikeä tuurin, omistusten ja etuoikeuksien palkitseminen tuhoaa mahdollisuudet toimivaan talouteen ja vapaan yhteiskunnan edistämiseen.

Lisää luettavaa palkitsemisesta: