Suomessa varallisuuserot kasvaneet talous- ja finanssi­kriisin jälkeen

Kotitalouksien taloudellisen toimeentulon keskeinen osa on tulojen lisäksi varallisuus. Sekä tulo- että varallisuuserot kasvoivat Suomessa 1990-luvun lopussa. Tuloerojen kasvu oli tuolloin OECD-maiden nopeinta.Todennäköisesti pysyväksi jäävän tasomuutoksen jälkeen tuloerot ovat tällä vuosi­tuhannella toistaiseksi pysyneet melko vakaina. Sen sijaan varallisuuserot näyttäisivät kasvaneen myös talous- ja finanssi­kriisin jälkeen.

Varalisuuserot ovat Suomessa tuloeroja selvästi suuremmat, kirjoittaa erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto Tilastokeskuksen blogissa.

Varallisuuserot - toisin kun tuloerot - ovat kasvaneet myös talous- ja finanssikriisin jälkeen. Korkeat tulot ja varallisuus olivat myös merkittävässä yhteydessä: suurituloisin kymmenys omisti kolmasosan nettovarallisuudesta.

Lue myös: