Talouselämä: Rikkaat kiertäisivät korkeat pääomaverot

Talouselämä haastatteli Nordean sijoituspuolen johtajaa, ja kysyi pääomaveron mahdollisen kiristämisen seurauksista.
Populistinen kiristys ei kuitenkaan pysäytä tuloerojen kasvua.
Jos pääomatulojen verotusta kiristetään, varakkaat yksityishenkilöt todennäköisesti siirtyvät suorista osakesijoituksista vero-optimoituihin sijoitustuotteisiin.
Nordea Private Banking -toiminnossa työskentelevän johtaja Jussi Lahden mukaan pääomatulojen veronkiristys vaikuttaisi välittömästi siihen, mitä sijoitustuotteita pankki suosittaisi varakkaimmille asiakkailleen.
Markkinoiden aiheuttaman eriarvoisuuden korjaaminen riittävästi erilaisilla korjaustoimenpiteillä, kuten pääomaveron kiristämisellä, on vaikeaa, sillä markkinamekanismit suosivat rakenteellisesti niitä, jotka ovat onnistuneet keräämään itselleen muita enemmän tuottavaa omaisuutta. Nordean johtajan kommentti kuvastaa tätä ongelmaa hyvin, kun hän ilmoittaa että pääomatulojen verotuksen kiristyessä he yksinkertaisesti ohjaisivat suursijoittaja-asiakkaansa sellaisiin tuotteisiin, joista ei kiristynyttä veroa tarvitse maksaa.

Lyhyellä aikavälillä tarvitsemme kuitenkin uudistuksia, joilla nykyinen taloudellisen eriarvoisuuden kasvu voidaan pysäyttää. Pidemmällä aikavälillä taloutemme on järjestettävä kilpailuun ja vahvimman oikeuteen perustuvan markkinatalouden sijaan yhteistyöhön perustuvalla demokraattisella suunnittelulla.TE 25.3.2011
Rikas osaa kiertää pääoman raippaveron

Kaikki kärkipoliitikot kannattavat pääomatuloille nykyistä kireämpää verotusta. Populistinen kiristys ei kuitenkaan pysäytä tuloerojen kasvua.

Jos pääomatulojen verotusta kiristetään, varakkaat yksityishenkilöt todennäköisesti siirtyvät suorista osakesijoituksista vero-optimoituihin sijoitustuotteisiin.

Nordea Private Banking -toiminnossa työskentelevän johtaja Jussi Lahden mukaan pääomatulojen veronkiristys vaikuttaisi välittömästi siihen, mitä sijoitustuotteita pankki suosittaisi varakkaimmille asiakkailleen.

”Suorien osakesijoitusten vaihtoehtona esimerkiksi vakuutuksen sisään pakatut sijoitusvaihtoehdot muuttuisivat entistä houkuttelevammiksi. Niiden avulla on mahdollista optimoida pääomatulojen verotusta”, Lahti sanoo.

Toinen mahdollisuus on sijoitusrahastot.

”Mikä tahansa sijoitusrahastolain piiriin kuuluva instrumentti sisältää mahdollisuuden sijoittaa osingot verovapaasti uudelleen kasvamaan korkoa korolle.”

Myös eläkesäästämiseen tarkoitettujen ps-tilien suhteellinen edullisuus paranisi pääomatulon kiristyksessä. Niiden suosio on kuitenkin muista syistä niin surkea, että käytännön vaikutus jäisi mitättömäksi.

Kaikkien pääpuolueiden johtajat haluavat Arvopaperi-lehden selvityksen mukaan nostaa osake- ja rahastokauppojen voitoista perittävän pääomatuloveron nykyisestä 28 prosentista vähintään 30:een.

Varakas valitsee vaivattoman

Kaikki Nordean tuotteet ovat tarjolla kaikille asiakkaille - mutta vain periaatteessa. Ainoastaan äveriäimpien ulottuvilla on käytännössä esimerkiksi sijoitusten täyden valtakirjan hoitopalvelu. Tällöin asiakas sopii pankin kanssa sovellettavan riskitason, mutta pankki saa vapaasti päättää sijoituskohteista ja -instrumenteista.

”Usein asiakas ei halua uhrata omaa aikaansa varallisuudenhoitoon. Tarjoamme vaivattoman vaihtoehdon”, Lahti sanoo.

Nordea Private Banking -toiminto keskittyy kasvattamaan rikkaimpien asiakkaiden varallisuutta. Luksuspalvelun asiakkuutta voit ruveta kyselemään, kun asiakkaalla on sijoitettavaa rahaa vähintään 100 000 euroa.

Nordean huippuyksiköllä on kaikkiaan yli 3 000 henkilöasiakasta. Sijoitusvarakkaitten määrä on kasvanut viime vuosina koko ajan yli kymmenen prosenttia vuodessa.

Suomessa toimii kaikkiaan kymmenkunta rikkaisiin asiakkaisiin keskittynyttä varainhoitajaa.