HS: Synnytykset voivat loppua useissa pienissä sairaaloissa

Helsingin Sanomat:
Synnytykset voivat loppua lähivuosina monissa pienissä sairaaloissa eri puolilla maata.

Suomessa on nyt 31 synnytyssairaalaa. Vielä 1975 niitä oli 62. Lapsia syntyy tänä vuonna arviolta noin 60 000.
Vaikka Suomenkin kokonaistuottavuus ja -varallisuus on kasvanut huomattavasti vuodesta 1975, on tasa-arvoisten peruspalvelujen, kuten terveydenhoito, saatavuus heikentynyt.


Helsingin Sanomat 12.05.2011
Synnytykset voivat loppua useissa pienissä sairaaloissa

Synnytykset voivat loppua lähivuosina monissa pienissä sairaaloissa eri puolilla maata.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan asetusta, jonka mukaan sairaaloilla pitäisi olla jatkuva valmius hätäsektioihin. Sairaalassa pitäisi silloin olla päivystyksessä anestesiologi, gynekologi ja mahdollisesti anestesiahoitaja.

Määräyksiä pidetään tarpeellisina potilasturvallisuuden vuoksi.

"Koska lääkäreistä ja hoitajista tulee pulaa, joudutaan eri alueilla miettimään, miten palvelut jatkossa järjestetään. Joissakin osissa maata väestöennusteiden mukaan myös synnyttäjien määrä vähenee tuntuvasti", sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin naisten ja lastentautien apulaisylilääkäri Anna-Maija Tapper.

Hän on tehnyt ministeriölle taustaselvitystä synnytyssairaaloiden tilanteesta.

Synnytyssairaalan lakkautukset kuohuttavat mieliä ja herättävät usein voimakasta vastustusta. Näin kävi esimerkiksi Tammisaaressa, jonka sairaalasta synnytykset lopetettiin.

Maan eri alueet kehittyvät eri suuntiin sekä synnytysten määrässä että henkilöstön saatavuudessa. Siksi Tapperin mielestä ei voi tarjota yhtä ratkaisumallia koko maahan.

Suomessa on nyt 31 synnytyssairaalaa. Vielä 1975 niitä oli 62. Lapsia syntyy tänä vuonna arviolta noin 60 000.