Video: Ruokaosuuskunta Park SlopeOsallisuustalouden idean perustavia arvoja, omaehtoisuutta, tasavertaisuutta, solidaarisuutta ja moniarvoisuutta, voidaan pyrkiä tukemaan rakenteellisesti työpaikoilla nykyiselläänkin. New Yorkissa toimivasta Park Slope -ruokaosuuskunnasta kertovassa videossa kerrotaan lyhyesti jäsenten yhdessä pyörittämästä yhteisöllisestä ruokakaupasta, jonka ajatuksena on tarjota omaehtoista työtä sekä korkealaatuisia ruoka-aineita edulliseen hintaan jäsenilleen. Osuustoiminta onkin virinnyt taloustaantuman runtelemassa Yhdysvalloissa yhdeksi työkaluksi uusien oikeudenmukaisempien ja vakaampien työpaikkojen rakentamiseen.

Osallisuustalouden visio tarjoaa hyödyllisiä näkökulmia osuuskuntatoiminnan kehittämiseen, sillä esimerkiksi tasapainotettujen työkokonaisuuksien idea mahdollistaa tasavertaisempia lähtökohtia työntekijöiden välille osuuskunnan päätöksenteossa. Jos osa työntekijöistä keskittyy pääasiassa hallinnollisiin tehtäviin, ja osa työntekijöistä tekee alinomaa tylsistyttäviä ja raskaita tehtäviä, on ymmärrettävää, että varsinainen päätöksentekovastuu siirtyy vähitellen vastuullisemmissa työtehtävissä työskennelleiden käsiin. Näin ollen kannatettava tavoite työntekijöiden tasavertaisuudesta ei pääse toteutumaan. Jos puolestaan työtehtävistä koostuvat työkokonaisuudet pyritään tasapainottamaan ihmisten välillä niin, ettei työn miellyttävyydessä ja vastuullisuudessa synny merkittäviä eroja, työntekijät ovat tasavertaisemmassa asemassa myös yhteisistä asioista päätettäessä.

Lisää aiheesta:

Espanjalaiset Mondragonin osuuskunnat esittelevät demokraattisen suunnittelun mahdollisuuksia 
Osallisuustalouden visio: Työkokonaisuudet