Noam Chomsky Parecon Finlandista

Parecon Finland on perustamisestaan asti ollut jatkuvasti yhteydessä lukuisiin eri järjestöihin, asiantuntijoihin, aktivisteihin ja toimittajiin. Tavoitteena on kerätä tietoa ja palautetta niin toiminnastamme kuin osallisuustalouden vision ehdottamista instituutioista ja ideoista.

Toimintaamme aloittaessamme kysyimme ajatuksia ja suuntaviivoja toiminnalle myös lukuisilta talouden asiantuntijoilta ja yhteiskunnallisilta ajattelijoilta. Saimme rohkaisevaa palautetta myös yhdysvaltalaiselta kielitieteilijältä, emeritusprofessori Noam Chomskylta. Chomsky on tunnettu yhteiskunnallisten kysymysten kommentaattori, ja olemme olleet iloisia häneltä saamastamme tuesta. Chomsky kommentoi keväällä viimeaikaista toimintaamme, ja oheisen lainauksen lisäksi olemme nostaneet hänen ystävälliset sanansa myös kotisivuillemme.

Noam Chomsky Parecon Finlandista:
On ajankohtaista ja erityisen rohkaisevaa, että Parecon Finland vie eteenpäin demokraattisen suunnittelun projektia yhteiskunnan eri alueille. Järjestöllä on käytännöllisiä ehdotuksia nykypäivään sekä pohdittu visio merkittävästi oikeudenmukaisemmasta ja vapaammasta yhteiskunnasta. Tämä visio tarjoaa suuntaviivoja tulevaisuuden toiminnalle.
Parecon Finlandin toiminnasta voi lukea englanniksi myös artikkeleita, joita olemme kirjoittaneet kuluneiden kahden vuoden aikana kansainvälisesti tunnetulle ZCommunications sivustolle.

Parecon's First Steps in Finland
Designing Parecon Finland
Campaigning for Participatory Economics in Finland: An Update

Chomskyn alkuperäinen kommentti kokonaisuudessaan alla.


Noam Chomsky:
It is no secret that global state capitalism is facing serious crises, ranging from “an out-of-control financial sector that is eating out the modern market economy from inside, just as the larva of the spider wasp eats out the host in which it has been laid," in the words of the highly respected financial correspondent of the London Financial Times, Martin Wolf; to the shredding of functioning democracy by what amounts to purchasing of elections, dictates by international bureaucrats that render popular will an irrelevance; to the triumphant declaration of European Central Bank President Mario Draghi that Europe's "traditional social contract" is obsolete and must be dismantled in a triumph of class war. And fortunately, this is also a period of resistance by the victims throughout the world, with some successes and many serious challenges.

It is therefore timely and most encouraging that Parecon Finland is carrying forward the project of democratic planning in all sectors of social life, with practical programs for today and a thoughtful vision of a much more just and free society that provides guidelines as to how to proceed.