Business Insider: Yrittäjät ja rikkaat eivät luo työpaikkoja

Business Insider:
Combination of entrepreneurs plus capital can certainly create a handful of temporary jobs — jobs that last until the invested capital runs out. But without healthy customers to buy the products and services created by these entrepreneurs and investors, whatever jobs are temporarily created will quickly go "poof."

If you need proof of this, just look at the late 1990s. In the late 1990s, and especially in 1999, hundreds of thousands of investors poured tens of billions of dollars into Internet-related investments. The entrepreneurs and companies that received these investments used it to create tens of thousands of jobs — very temporarily.

If entrepreneurs and investors really could singlehandedly "create jobs," these jobs would still exist. But by 2001, when the Internet bubble had burst, and the investment capital dried up, most of the jobs created by those 1999-era entrepreneurs and investors disappeared. Because it turned out there was no real demand for their products.
Artikkelissa korostetaan kuinka yrittäjällä saattaa olla vaikka kuinka nerokas idea ja vaikka kuinka paljon rahoitusta tarjolla sen toteuttamiseksi, mutta jos asiakkailla ei ole rahaa ostaa yrityksen tuotteita, ei yritys luo yhtäkään työpaikkaa, paitsi hetkellisesti.
Now, of course entrepreneurs are an important part of the company-creation process. And so are investors, who risk capital in the hope of earning returns. But, ultimately, whether a new company continues growing and creates self-sustaining jobs is a function of customers' ability and willingness to pay for the company's products, not the entrepreneur or the investor capital.

Suggesting that "rich entrepreneurs and investors" create the jobs, therefore, is like saying that a seed creates a tree. The seed does not create the tree. The seed starts the tree. But what creates the tree is the combination of the DNA in the seed and the soil, sunshine, water, atmosphere, nutrients, and other factors that nurture it. Plant the seed in an inhospitable environment, and it won't create anything. It will die.
Artikkelissa esitetään selkeät perusteet usein esitettyä näkemystä vastaan, jonka mukaan rikkaiden korkea verotus olisi ongelma. Näkemyksen mukaan rikkaiden matala verotus ja pääoman liikkeiden rajotusten purkaminen tarjoaisivat kannustimet luoda uusia yrityksiä ja pääomia sijoitettavaksi näihin yrityksiin - ja täten luotaisiin lisää työpaikkoja.

Perusajatus on tämä: yrittäjät ja sijoittajat eivät luo työpaikkoja. Terve talous itsessään luo työpaikkoja. Yrittäjät ja sijoittajat ovat tärkeitä, mutta ilman kysyntää he eivät luo yhtään työpaikkoja. Mitä suurempi kokonaiskysyntä, sitä enemmän on tarvetta ja mahdollisuuksia luoda yrityksiä ja työllistää. Työllisyyden ja talouskasvun kannalta on parempi mitä suurempi osa tuloista menee alemmille tuloluokille, koska he kuluttavat suuremman osan tuloistaan kuin rikkaammat.

Samankaltaiseen tulokseen päädyttiin äskettäin myös suomalaisessa väitöskirjassa.