Talouselämä: Neljäsosalla toimeentulovaikeuksia

Talouselämä:
Toimeentulovaikeuksia oli vuonna 2010 kaikkiaan noin 650000 kotitaloudella eli 25,4 prosentilla kotitalouksista. Määrä kasvoi noin 50 000 kotitaloudella, eli 1,8 prosenttiyksikköä vuodesta 2009. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston yhteydessä kerätyistä tiedoista.

Talouselämä 29.12.2011
Neljäsosalla toimeentulo­vaikeuksia, pahassa lirissä kolme prosenttia

Toimeentulovaikeuksia oli vuonna 2010 kaikkiaan noin 650000 kotitaloudella eli 25,4 prosentilla kotitalouksista. Määrä kasvoi noin 50 000 kotitaloudella, eli 1,8 prosenttiyksikköä vuodesta 2009. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston yhteydessä kerätyistä tiedoista.

Toimeentulovaikeuksissa oleviksi määrittyvät ne kotitaloudet, joiden on vaikea selviytyä tavanomaisista menoistaan.

Tieto perustuu vuodesta 2003 alkaen kotitalouksilta kysyttyyn tietoon siitä, ovatko ne saaneet katettua tavanomaiset menonsa tuloillaan suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti.

Vuonna 2010 pieniä vaikeuksia oli 17,0 prosentilla, vaikeuksia 5,2 prosentilla ja suuria vaikeuksia 3,2 prosentilla kotitalouksista.

Kaikkiaan toimeentulovaikeuksia oli siis 25,4 prosentilla, ja suurempia vaikeuksia (vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeentulevat) 8,3 prosentilla kotitalouksista vuonna 2010. Kotitaloudet, jotka vastasivat kattavansa tavanomaiset menonsa tuloillaan hyvin helposti, oli 371 000 eli 14,5 prosenttia kotitalouksista vuonna 2010.

Silti hyvään suuntaan menossa

Vuoteen 2003 verrattuna toimeentulovaikeuksissa olevia kotitalouksia oli 10,8 prosenttia vähemmän ja hyvin helposti toimeentulevia kotitalouksia 21,0 prosenttia enemmän.

Kuitenkin viime vuonna toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien määrä kääntyi kasvuun. Määrä kasvoi 50 000 kotitaloudella, 1,8 prosenttiyksikköä vuodesta 2009 vuoteen 2010.

Kasvuun vaikutti väestöryhmistä eniten (noin 50 prosenttia kasvusta) toimeentulovaikeuksissa olevien eläkeläiskotitalouksien määrän kasvu.