Co-opoly: Lautapeli demokraattisesta työpaikasta

Yhdysvaltalainen, työntekijöidensä omistama "The Toolbox for Education and Social Action" -kustantamo julkaisi viime vuoden lopulla Co-opoly lautapelin, jossa tavoitellaan onnistuneen, demokraattisen työpaikan luomista ja ylläpitämistä. Pelin nimeämisen innoituksena on toiminut tunnettu lautapeli Monopoli, jonka perusperiaate ja idea on puolestaan mallinnettu markkinatalouden omistussuhteiden ja periaatteiden pohjalta.

Monopolista mainittaessa on hyvä ottaa huomioon, ettei peli mallinna nykymuotoisen markkinatalouden yhtä näkyvää tunnuspiirrettä, eli lähtökohtien eriarvoisuutta. Kuitenkin nykyiselläänkin Monopoli-pelissä helposti toistuva piirre - keskittyvä varallisuus - tuo ainakin hieman esiin todellisen markkinatalouden ongelmallisia piirteitä. Tämä ei ole sattumaa, sillä Monopoli-pelin alkujaan kehittänyt Elizabeth Magie pyrki tuomaan alkuperäisen pelinsä avulla esiin markkinatalouden omistussuhteiden ongelmakohtia.

Jos siis Monopoli esittelee ongelman, esittelee nyt julkaistu Co-opoly sille ainakin osittaisen ratkaisun - sen lisäksi että peli on arvioiden mukaan onnistunut lautapeli. Markkinatalouden varallisuuden keskittymistä suosivien mallien sijaan yhteisesti omistetut demokraattiset työpaikat jakaisivat varallisuutta välttäen keskittymisen ongelmat, loisivat enemmän ja parempia työpaikkoja sekä loisivat paljon nykyistä laajempia ja tehokkaampia kannustimia. Pelin ideassa on monia yhteisiä piirteitä osallisuustalouden esimerkin kanssa, kuten yhteisomisteiset työpaikat ja niiden demokraattinen päätöksenteko. Parecon Finland ry on myös ollut mukana tukemassa pelin valmistumista.

Peliä voi tilata itselleen, ystävilleen, työpaikalleen tai järjestölleen sen kotisivujen kautta.