Tulojen epätasa-arvo näkyy myös poliittisessa päätöksenteossa

Taloudellisesta epätasa-arvosta keskusteltaessa unohtuu usein, kuinka merkittävällä tavalla taloudellinen epätasa-arvo vaikuttaa myös päätöksenteon vaikutusmahdollisuuksiin.

Princetonin yliopiston professori Dani Rodrik muistuttaa kirjoituksessaan, kuinka rikkailla on muita enemmän poliittista valtaa. Rodrik nostaa esille tutkimuksen, jonka mukaan varakkaimpien mielipidettä kuullaan demokraattisessa päätöksenteossa erityisen tarkalla korvalla - vaikka yleinen mielipide olisi selkeästikin eri mieltä.

Taloudelliseen epätasa-arvoon puuttuminen on siis tärkeää niin eettisistä, kansantaloudellisista, kuin poliittisistakin syistä. Yksilöiden vapaus päättää omista asioistaan ei toteudu, jos rikkaat voivat taloutta ja poliittista järjestelmää hyväksikäyttäen sanella toisten ihmisten elämän suunnan.

Lue myös: