OECD: Enenevä osa kasvusta omistajien ja korkeatuloisten taskuun

Talouselämä:

Kansainvälisen talousjärjestö OECD:n tutkimuksen mukaan työntekijät saavat yhä pienemmän osuuden maailman talouskasvusta ja yhä suurempi osuus valuu omistajien taskuun, kertoo The Economist.

[…] Lisäksi tutkimus paljastaa, että yhä suurempi osa työläisten osuudesta päätyy niiden yhden prosentin joukkoon, jotka tienaavat työläisistä parhaiten.

Nykyisen markkinatalouden kasvun hedelmät kerääntyvät kansainvälisesti alati pienemmän ryhmän käsiin. Perinteinen jaottelu, jossa tarkastellaan pääoman ja työn tulojen suhdetta, ei riitä selittämään ilmiötä. OECD:n tutkimuksen mukaan monissa maissa taloudellinen epätasa-arvo on kasvanut myös siitä syystä, että palkansaajien välillä tuloerot ovat kasvaneet merkittävästi. Tämä on ollut looginen seuraus huipputuloisten tulo-osuuden kasvusta.

Oleellista on katsoa, ketkä kasvusta hyötyvät. Jakautuvatko taloudessa tehdyn työn hedelmät vain pienelle ryhmälle, vai pääsevätkö kaikki nauttimaan yhdessä aikaansaadun kakun kasvusta?

Tulonjaon lisäksi on tärkeää pohtia, missä muodossa talouden parantunut tehokkuus hyödynnetään. Viime vuosikymmeninä tuottavuus on kasvanut voimakkaasti, ja valtaosa tästä kasvusta on hyödynnetty lisääntyneenä kulutuksena.

Toinen vaihtoehto olisi käyttää talouden lisääntynyt tehokkuus vapaa-ajan lisäämiseen. Monet ihmiset pääsevät tai joutuvat elämänsä aikana sellaiseen tilanteeseen, jossa toivoisi lyhyempää työviikkoa, jotta voisi keskittyä mielestään tärkeämpiin asioihin. Tämä voi olla esimerkiksi läheisestä huolehtimista, vapaaehtoistyötä, opiskelua tai silkkaa lepäämistä.

Olisi tärkeää tukea yksilöiden ja yhteisöjen vapautta valita niitä tapoja, joilla lisääntyvä talouden tehokkuus hyödynnetään. Syvenevät ympäristökriisit tekevät vapaa-ajan lisäämisestä entistä perustellumpaa, sillä vapaa-ajan lisääminen ei rasita juurikaan ympäristön kantokykyä verrattuna yksityisen kulutuksen jatkuvaan lisäämiseen.

Markkinatalous on OECD:n tutkimuksen mukaan kehittymässä entistä korostuneemmin suuntaan, jossa pienen ryhmän taloudellinen ja poliittinen valta kasvaa enemmistön kustannuksella taloudellisen eriarvoisuuden kasvaessa. On syytä laatia perusteellisia uudistuksia nykytalouden merkittävimpiin ongelmiin, jotta kaikilla yksilöillä ja yhteisöillä olisi vapaus päättää omasta taloudellisesta kohtalostaan. Samoin on vaihe vaihteelta rakennettava uutta ja kehittyneempää taloutta, joka kannustaa ympäristönturmelun ja kanssaihmisten köyhdyttämisen sijaan luonnonsuojeluun ja yhteisen hyvän lisäämiseen.

Lue myös: