Naomi Klein: Tiede osoittaa tarpeen talousrakenteiden täysremontille

Naomi Klein:

Standing at the front of the conference room, the geophysicist from the University of California, San Diego walked the crowd through the advanced computer model he was using to answer that question. He talked about system boundaries, perturbations, dissipation, attractors, bifurcations and a whole bunch of other stuff largely incomprehensible to those of us uninitiated in complex systems theory. But the bottom line was clear enough: global capitalism has made the depletion of resources so rapid, convenient and barrier-free that “earth-human systems” are becoming dangerously unstable in response. When pressed by a journalist for a clear answer on the “are we f**ked” question, Werner set the jargon aside and replied, “More or less."

Tietokirjailija ja palkittu toimittaja Naomi Klein kuvaa artikkelissaan eri tieteenaloilla selkiytyvää havaintoa nykyisten yhteiskuntarakenteiden ekologisesta kestämättömyydestä. Klein tiivistää Kalifornian yliopiston geofyysikon San Diegon luennon keskeisen sanoman: nykyinen markkinatalous on tehnyt luonnonresurssien kuluttamisesta niin nopeaa, kannattavaa ja vaivatonta, että ekosysteemeistä on tulossa vaarallisen epävakaita.

Uhkaavien ja synkkien ennusteiden velvoittamina lukuisat tutkijat ovat aloittaneet kampanjoinnin kestävämpien talouden pelisääntöjen saavuttamiseksi. Klein nostaa esimerkiksi muun muassa modernin ilmastotieteen keulahahmon NASA:n James Hansenin, joka jätti tutkijan työnsä osittain siitä syystä, että hän halusi panostaa enemmän vapaaehtoistyöhön ilmastokriisin ratkaisemiseksi.   

Klein kirjoittaa myös tutkijoiden kokemasta paineesta muotoilla johtopäätöksensä todellisuutta maltillisemmiksi, jotta heidän julkaisemat raportit eivät herättäisi niin voimakasta vastareaktiota poliitikkojen, valtavirran taloustieteilijöiden, muiden talousasiantuntijoiden sekä suuryritysten suunnalta.

Kleinin katsaus on erittäin suositeltavaa lukemista, sillä tekstissä tuodaan osuvasti esiin niiden eri keskeisten toimijoiden asemia, jotka vaikuttavat ilmastopolitiikan suuntaan. Kleinin nostamat tapausesimerkit kuvaavat hyvin, kuinka ajankohtaisen kriisin keskeltä itsensä löytävä tieteenala joutuu hetkessä poliittis-taloudellisten ryhmien köydenvedon keskelle.   

Lue myös: