EcoEquity: Reilun päästövähennyksen laskuri

YK:n ilmastoneuvottelut jatkuvat vuonna 2015 Pariisissa ja yksi keskeinen neuvottelujen sisältö on eri maiden sitovien päästövähennysten suuruus. Kalifornialainen kansalaisjärjestö EcoEquity ja ruotsalainen Stockholm Environment Institute ovat julkaisseet yhteistyössä laskurin, joka helpottaa arvioimaan eri maiden tähänastisia päästöjä ja eri maiden lupauksia tulevaisuuden vähennyksistä.

Suurvaltojen väitteet omasta osuudestaan ongelman synnyssä ja näkemykset luvattujen päästövähennysten riittävyydestä ovat ymmärrettävästi värittyneitä, sillä jokaisella maalla on kansainvälisissä neuvotteluissa kannustimet pyrkiä minimoimaan omat pakolliset vähennykset. Yksi keskeinen näkökulma kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa on sitovien päästövähennysten oikeudenmukaisuus. Toisin sanoen, kuinka paljon eri maiden tulee jatkossa vähentää päästöjään?

On selvää, että maiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka paljon ne ovat tähän asti päästäneet kasvihuonekaasuja ilmakehään. Varhaisemmassa vaiheessa teollistuneet maat, kuten Yhdysvallat, Länsi-Eurooppa ja Japani, ovat aiheuttaneet valtaosan tähänastisista päästöistä. Kysymys kuuluukin, kuinka paljon köyhempien maiden tulee kantaa vastuuta pääosin vauraampien maiden aiheuttamista päästöistä? Kehittyvät taloudet perustellusti haluavat, että historia otetaan huomioon päästötavoitteissa.

EcoEquityn laskuri helpottaa merkittävästi maiden välisten vertailujen tekemistä. Laskurilla saa nopeasti selville, missä määrin eri maat ovat aiheuttaneet päästöjä ja minkälaisia vähennyksiä eritasoiset tavoitteet edellyttävät. Laskuri on joustava, sillä valittavissa on eritasoisia tavoitteita.

Kaiken kaikkiaan EcoEquityn laskurilla pyritään tukemaan kansainvälisen ilmastokampanjan tavoitteita reilun ja realistisesti saavutettavissa olevan ilmastosopimuksen aikaansaamisesta. Pidemmällä aikavälillä merkittävät parannukset ekologiseen kestävyyteen edellyttävät ilmastosopimuksia laajempia rakenteellisia muutoksia maailmantalouteen, sillä markkinatalous kannustaa yksilöitä, yrityksiä ja valtioita monin tavoin ympäristön kannalta haitalliseen toimintaan.

Jotta ilmastonmuutoksen pahimmilta mahdollisilta seurauksilta vältyttäisiin, on kuitenkin pyrittävä nopeasti vähentämään päästöjä. Tehokkain ja realistisin tapa tämän lyhyen aikavälin tavoitteen saavuttamiseen ovat kansainväliset ilmastoneuvottelut, joissa on mahdollisuus sopia sitovista kansallisista päästörajoituksista. Tämä tavoite edellyttää johdonmukaista ja aktiivista kampanjointia yksilöiltä ja yhteisöiltä ympäri maailman. EcoEquityn julkaisema konkreettinen työkalu helpottaa näiden tavoitteiden toteuttamista, sillä laskuri helpottaa selkeiden ja perusteltujen vertailujen tekemistä. Näin pystytään helpommin osoittamaan mahdolliset virheet eri puolten väitteissä ja tukemaan ratkaisukeskeisesti toimivamman sopimuksen syntyä.

Lue myös: