Martin Wolf: Orjuutetaan robotit ja vapautetaan köyhät

Martin Wolf, Financial Times:

The rise of intelligent machines is a moment in history. It will change many things, including our economy. But their potential is clear: they will make it possible for human beings to live far better lives. Whether they end up doing so depends on how the gains are produced and distributed. It is possible that the ultimate result will be a tiny minority of huge winners and a vast number of losers. But such an outcome would be a choice not a destiny. A form of techno-feudalism is unnecessary. Above all, technology itself does not dictate the outcomes. Economic and political institutions do. If the ones we have do not give the results we want, we must change them.

Financial Timesin arvostettu taloustoimittaja Martin Wolf kirjoittaa kolumnissaan, että robottien yleistyminen tuotannossa ei tarkoita automaattisesti tulevaisuudessa työpaikkojen häviämistä ja köyhyyden lisääntymistä. Päinvastoin automatisoinnin kasvu voi lisätä nykyistä suuremmalle ihmisjoukolle runsaasti vapaa-aikaa ja näin ollen parantaa elämänlaatua.

Robotit muodostuvat ongelmaksi, jos työvoima syrjäytetään roboteilla ja työn hedelmät kasaantuvat vain koneiden omistajille. Tällaisessa taloudessa pieni ryhmä voittaisi alati jättipotin, kun taas suuri enemmistö häviäisi kerta toisensa jälkeen. Kyse ei ole kuitenkaan välttämättömyydestä, vaan siitä millaisin pelisäännöin yritteliäisyyttä ja hyvinvointia edistetään. Wolf nostaa esiin sen tosiasian, että omistusoikeudet ovat luonnonlakien sijaan aina yhteiskunnallisia sopimuksia, ja niitä on syytä päivittää myös tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä, jotta edellä mainitulta uhkakuvalta vältyttäisiin.

Wolfin mukaan tulevaisuudessa on syytä harkita nykyistä laajempia turvaverkkoja ja tulonsiirtoja. Yhtenä tarpeellisena esimerkkinä hän nostaa esiin julkisen, kaikille tarjolla olevan vapaan koulutuksen laajentamisen ja perustulon, jotka auttaisivat elämisen perustarpeiden tyydyttämisessä ja edistäisivät mahdollisuuksien vapautta ja yritteliäisyyttä. Wolf painottaa, että valtioiden takaamat immateriaalioikeudet, kuten patentit ja tekijänoikeudet, voisi verottaa automaattisesti talouden dynaamisuutta edistävällä tavalla. Näin näiden tärkeiden keksintöjen rahoittaminen olisi turvattua tulevaisuudessakin, innovaatioiden leviämistä helpotettaisiin ja kansantalouksien vakavaraisuus olisi turvatummalla pohjalla.