Kiinan ruuhkat & ulkoisvaikutusten ongelma

Huffington Post Australia:

Despite having 50 lanes, the Beijing-Hong Kong-Macau Expressway became entirely gridlocked as residents streamed back towards the capital after a week-long public holiday.
A new checkpoint had recently been added to the road, also known as the Jinggang'ao Expressway.

Kuvat Kiinan valtatien ruuhkasta ovat hämmentäviä mittakaavassaan. Ruuhkat ovat yksi osa markkinatalouden ulkoisvaikutusten ongelmaa ja Peking–Hong Kong–Macau -valtatiellä ongelma on silmiinpistävä.

Kun auton myyjä ja ostaja solmivat keskinäisen kaupan, he usein ovat tyytyväisiä kaupan ehtoihin. Markkinataloudessa ei kuitenkaan ole keinoja ottaa huomioon muita osapuolia, joihin kauppa vaikuttaa. Autojen kohdalla erityisesti tuotteen käytöllä on sen elinkaaren aikana runsaasti haitallisia ulkoisvaikutuksia. Liikenneonnettomuudet, kaupunkitilan viihtyvyyden heikentyminen, ilmansaasteet, melusaasteet ja ruuhkat ovat kaikki haittoja, jotka vaikuttavat muihin ihmisiin. Nämä kustannukset jäävät kuitenkin usein myös muiden kärsittäviksi ja maksettaviksi. On toki tärkeää huomata, että ruuhkista kärsivät myös autonomistajat itse, mutta heidänkin saamansa hyöty omasta autostaan vähenee sitä mukaa, kun samoilla teillä ajavien määrä kasvaa.

Ulkoisvaikutuksia voi olla myös positiivisia. Otetaan esimerkiksi metsänomistaja. Hänen maillaan on erinomaisia hiilinieluja, jotka auttavat hengitysilman puhdistamisessa ja autoilun osaltaan aiheuttaman ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Metsien positiiviset ulkoisvaikutukset eivät näy markkinatalouden hinnoissa lainkaan, joten metsien omistajilla on usein kannustimet hakata metsiä ja myydä puutavaraa eri teollisuuksien käyttöön. Koska puiden kyky sitoa hiilidioksidia ei näy hinnoissa, markkinataloudessa ei ole kannustimia kyseiseen luonnonsuojeluun.

Suora vertailukelpoinen tuote perinteisiin autoihin on vähäpäästöinen sähköauto. Sähköautot ovat lähes äänettömiä ja suojelevat ilmanlaatua sekä ilmastoa. Pääsyy sähköautojen hitaaseen leviämiseen on korkea hinta. Tässä näkyy markkinatalouden vääristyneiden hintojen ongelma karuimmillaan: ongelmat kasaantuvat lumipalloefektin lailla. Autoteollisuus on sadan vuoden ajan kehittänyt uutta tuotantotekniikkaa fossiilisilla polttoaineilla kulkeville moottoreille, jonka ansiosta hinnat ovat alentuneet ja tuotantotavat tehostuneet. Alunperin suhteellisen pienet hintaerot voivat kasvaa ajan myötä valtaviksi eroiksi ja paremmat innovaatiot jäävät hyödyntämättä. Niissäkin tapauksissa, joissa hintojen vääristyminen on suhteellisen vähäistä, tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän ratkaisun käyttöönotto viivästyy tarpeettomasti.

Lue myös: