Ilmastonmuutoksen yksiselitteinen matematiikka

Vox:

If the United States, EU, and China all followed through on their current emissions pledges, they'd consume practically the world's entire carbon budget by 2030 — leaving only scraps for the rest of the world (the part shaded in gray).
That's untenable. The "rest of the world" is where most of humanity lives — 5 billion people. It includes India, which is still very poor, has per capita emissions that are just one-fourth of Europe's and China's, and will inevitably need to burn more fossil fuels to grow. It also includes Africa, which still has 620 million people without electricity. No one thinks it'd be fair for these developing countries to cut even more deeply than the United States and Europe.

Vauraampien maiden, kuten Yhdysvaltojen ja EU:n, lupaukset päästövähennyksistä ovat liian vähäisiä. Historiallinen oikeudenmukaisuus on huomioitava päästösopimuksissa – vauraat maat ovat saaneet teollistua rauhassa ja tupruttaa kasvihuonekaasuja ilmakehään läpi historian ilman rajoituksia.

Käytännön politiikkakin edellyttää vauraalta pohjoiselta suurempaa vastuunkantoa. Globaali etelä ei suostu ilmastosopimukseen, jossa vauraammat maat välttelevät ikuisuuksiin vastuutaan.

Yhteenlasketut päästöt EU:lta, Yhdysvalloilta ja Kiinalta ja heidän lupaustensa mukainen päästökehitys. Paksu musta viiva näyttää globaalien päästöjen määrän, joka mahdollistaisi ilmaston lämpenemisen rajoittamisen 2 celsiusasteeseen.

Yhteenlasketut päästöt EU:lta, Yhdysvalloilta ja Kiinalta ja heidän lupaustensa mukainen päästökehitys. Paksu musta viiva näyttää globaalien päästöjen määrän, joka mahdollistaisi ilmaston lämpenemisen rajoittamisen 2 celsiusasteeseen.

Kaavio osoittaa, kuinka nykyiset EU:n, Kiinan ja Yhdysvaltojen lupaukset söisivät käytännössä koko maailman hiilibudjetin vuoteen 2030 mennessä. Loput maailmasta kattaa 5 miljardia ihmistä ja pääosin merkittävästi köyhempiä maita. 

Lue myös: