Tutkimus: Köyhän lapsiperheen lisätuloilla valtava vaikutus

Kalifornian yliopiston professori Randall Akee kollegoineen selvitti lisätulojen vaikutusta lasten kehitykseen ja hyvinvointiin. Kun köyhät lapsiperheet saivat keskimäärin 20 prosenttia lisää tuloja, lasten kehityksessä tapahtui merkittävä muutos. Käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyvät häiriöt vähenivät, mutta kenties tärkein muutos oli lasten olemuksessa. Yhteistyökyky ja tietoisuus paranivat – molemmat ominaisuuksia, joita tutkijat pitävät erittäin tärkeinä elämäntaitoina.

Lasten ja aikuisten välit paranivat, samoin kuin aikuisten parisuhteet. Myös alkoholin kulutus väheni. Tutkimusryhmän jäsen professori Emilia Simeonova painottaa tutkimusten osoittavan johdonmukaisesti, että lasten auttamiseksi on parasta tukea heidän vanhempiaan.

Akee nostaa esiin stressin merkityksen köyhien arjessa. Kun vähätuloiset saavat lisätuloista helpotusta juokseviin kuluihin, kuten ruokaostoksiin ja vuokranmaksuun, alituinen stressi lievenee ja aivot saavat paljon tarvitsemaansa lepoa.

Professori Simeonova tiivistää Washington Postin artikkelissa, miksi köyhän lapsiperheen tukeminen on pätevää talouspolitiikkaa:

"We know that low income kids are worse off in a number of ways, in terms of cognitive abilities and behavioral disorders, than their counterparts in much more affluent areas," said Simeonova. "Now we have a sense of what even just a little money can do change these things, to change their lives."

Lue myös: