Köyhyys vähäistä valtioissa, jotka satsaavat rahaa köyhyyden vähentämiseen

Luxembourg Income Study -tutkimuskeskuksen raportissa todennetaan itsestäänselvältä tuntuva ajatus. Köyhyys on vähäisempää valtioissa, jotka satsaavat rahaa köyhyyden vähentämiseen.

cash social expenditures and poverty rates

Köyhyyden vähentämisellä tarkoitetaan käytännössä erilaisia tukia, joita Suomessa tarjoaa esimerkiksi Kansaneläkelaitos. Sairaseläkkeet sekä tuet vammaisille, lapsiperheille ja työttömille muodostavat turvaverkon, joka helpottaa ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa.

Päivänpoliittisessa keskustelussa unohtuu säännöllisesti pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kiistattomat onnistumiset, joista köyhyyden vähentäminen on yksi oleellisimmista. Lapsiköyhyys on tutkitusti kasvussa, mutta Suomen köyhyystasot ovat – laskutavasta riippumatta – edelleen kansainvälisessä vertailussa alhaiset.

Köyhyyttä on pyrittävä vähentämään entisestään. Tässä Suomella on todistetusti vahvaa osaamista.