Tilaa talouden ja työn rohkealle uudelleenajattelulle

Parecon Finlandin ensimmäinen avoin luento järjestettiin Helsingissä Vallilan kirjastolla tammikuussa 2011. Sen jälkeen Parecon Finland on järjestänyt kymmeniä tilaisuuksia, monet yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Tilaisuuksissa olemme käsitelleet niin nykytalouden ongelmakohtia kuin toimivamman talouden perusteita ja kunnianhimoisia horisontteja.

Alusta asti tilaisuudet ovat olleet loistava tapa koota ajatuksia, palautetta ja huolenaiheita niin nykytaloudesta kuin osallisuustaloudestakin. Talouden demokraattinen suunnittelu on yhä verrattain uusi ajatus Suomessa. Tilaisuuksiemme ymmärrettävä mutta seikkaperäinen alustus on osoittautunut toimivaksi tavaksi avata demokraattisen talouden perusteita keskusteluun yleisön kanssa. Toimintamme keskeisiä ideoita on alusta asti ollut vertailukelpoisen lähtökohdan tarjoaminen työkaluksi nykytalouden ongelmien selkeämpään ymmärtämiseen.

Tilaisuuksissamme on käyty myös kiivasta mutta rakentavaa keskustelua usein ohitetuista talouden rakenteista, joita pyrimmekin nostamaan esiin. Työnjaon, päätöksentekon ja yhteisen vaurauden ja hyvinvoinnin eteenpäinvieminen vaatii mielestämme juurille menevää uudelleenajattelua sekä kipeääkin keskustelua siitä, millaista hyvin- ja pahoinvointia nyky-Suomessa on. Vapaamman yhteiskunnan hahmottaminen vaatii sitä, että tunnistamme nyky-yhteiskunnan vajavaisuuden ja rajoitukset. Lähtökohta ilmaistaan hyvin kasvatusta käsittelevässä dokumentissa "Creating Freedom – The Lottery of Birth".

Nykytalouden myyttejä ja harhakäsityksiä purkamalla on mahdollista avata tilaa talouden ja työn rohkealle uudelleenajattelulle. Miten kaupankäynti, päätöksenteko ja työpaikka toimisivat maailmassa, jossa ihmisten vapaiden mahdollisuuksien ja ympäristön kestävyyden kunnioittaminen olisivat talouden kestävinä kulmakivinä?

Tänä keväänä järjestämme jälleen avoimia tilaisuuksia Helsingissä. Tilaisuuksista voit myös ostaa Osallisuustalouden aakkoset -kirjaa alennettuun hintaan ja tukea näin Parecon Finlandin toimintaa. Tilaisuuksien ajat ja sijainnit keväällä 2015 ovat:

  • Kontulan kirjasto 14.4. klo 18-19
  • Vallilan kirjasto 21.4. klo 18-19
  • Käpylän kirjasto 4.5. klo 18-19

Tervetuloa! Toivomme jälleen runsasta keskustelua ja ennakkoluulotonta ajattelua, ja voivamme tilaisuuksillamme ruokkia Suomessa kipeästi tarvittavaa kehitystä vapaamman ja ekologisemman yhteiskunnan suuntaan.