Debatti paremmasta talousjärjestelmästä – Robin Hahnel & Erik Olin Wright

Kaukokatseinen ajattelu on harvassa. Parempaa yhteiskuntajärjestelmää ei uskalleta edes toivoa, saati sitten hahmotella ja rakentaa. Erityisesti Suomessa talouspuhe on nurkkakuntaista ja lyhytnäköistä – ja jumittunut retoriikassaan kylmän sodan tienoille.

Vapaushenkistä uuden luomista

Juuri tästä syystä osallisuustalouden kehittäjän, taloustieteilijä Robin Hahnelin ja ASA:n puheenjohtajan, sosiologi Erik Olin Wrightin debatti "Alternatives To Capitalism: Proposals For A Democratic Economy" on niin virkistävää luettavaa. Kapitalismille esitetään itsevarmasti vapaushenkisiä vaihtoehtoja sen sijaan, että haikailtaisiin komentotalouksien perään.

Kiinnostavaksi keskustelun tekee myös se, että yleensä taloustieteilijät ja sosiologit eivät juuri tule toimeen keskenään, mutta tämä debatti on poteroihin kaivautumisen sijaan siltoja rakentavaa. Hahnelin ja Olin Wrightin näkemyksissä on paljon yhtymäpintaa.

  1. Demokraattiset työpaikat. Ihmiset äänestävät muutaman vuoden välein ja valitsevat edustajia. Muuten vaikutusvalta itseä koskevissa asioissa on vähäistä. Demokratia tulisi ottaa tavoitteena tosissaan, eikä vain politiikassa. Yritysten valtaosassa päätöksenteko perustuu enemmän armeijan komentoketjuun kuin demokratian ihanteisiin. Tähän on saatava muutos luomalla työpaikoista demokraattisia.

  2. Työn laatu kuntoon. Tulo- ja varallisuuserojen haitoista puhutaan paljon. Hahnel ja Olin Wright pitävät molemmat tärkeänä, että taloudessa huolehditaan myös työn laadun tasapainottamisesta ihmisten kesken – muuten jotkut joutuvat tekemään yksitoikkoista ja pahimmillaan hengenvaarallista työtä koko elämänsä ajan.

  3. Kapitalismi ei tue tärkeimpiä tavoitteita. Kapitalismi on ristiriidassa demokratian ja luonnon kunnioittamisen kanssa.

Kiistana markkinat

Debattia käydään erityisesti markkinatalouden roolista paremmassa taloudessa. Robin Hahnel kannattaa loppuen lopuksi pidemmälle meneviä muutoksia talouteen – demokraattinen suunnitelmatalous korjaisi taloustieteilijän mukaan lukuisat markkinatalouden tunnetut viat, kuten esimerkiksi eriarvoisuuden kasvun, epäjohdonmukaisen palkitsemisen ja liian korkeat hinnat ympäristöystävällisissä tuotteissa. Ihmiset pääsisivät hyödyntämään potentiaaliaan paremmin ja vapaammissa olosuhteissa, mikä lisäisi tehokkuutta.

Sosiologi Erik Olin Wright pitää demokraattista suunnittelua Hahnelin tavoin tärkeänä osana parempaa taloutta, mutta hän ei ole varma, kyettäisiinkö talouden dynaamisuus säilyttämään tyystin ilman markkinoita. Hän ehdottaa uuden talouden pohjaksi työntekijöiden pyörittämiä osuuskuntia, jotka kilpailisivat yhteisöjen valvomilla markkinoilla. Hän painottaa, että markkinat tarvitsevat tiukat, osallistavan demokratian puitteissa sovitut pelisäännöt toimiakseen kelvollisesti.

Korkeatasoista keskustelua

Hahnel ja Olin Wright ovat niitä harvoja akateemikkoja, jotka ovat uskaltaneet esittää rohkeita näkemyksiä paremmasta talousjärjestelmästä. Heidän keskustelunsa seuraaminen lisää ymmärrystä taloudesta, rohkaisee itsenäiseen ajatteluun ja haastaa laajalti hyväksytyt, pölyttyneet käsitykset modernin talouden toiminnasta. Tällaista ajatustenvaihtoa tarvitaan lisää.

Lue koko keskustelu tästä linkistä (pdf).