HS: Taloudellisessa niukkuudessa pitkän aikaa eläminen vaikeuttaa elämän hallintaa

Helsingin sanomat:

Mutta miten on, onnistuuko terveellisesti eläminen ja syöminen pienillä tuloilla?
Suomalaisten köyhyyttä paljon tutkinut sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta vastaa myöntävästi – köyhän on mahdollista tehdä terveyttä edistäviä valintoja, mutta vain tiettyyn rajaan asti.
”Kyllä, pienellä budjetilla elävän on mahdollista elää terveellisesti, mutta jatkuvassa niukkuudessa elävän ei”, Saari toteaa.
Pitkäaikainen taloudellinen niukkuus on Saaren mukaan hyvin stressaavaa, ja se heikentää elämänhallintaa sekä kykyä tehdä rationaalisia päätöksiä. Puhutaan niin sanotusta resilienssin eli kimmoisuuden menettämisestä. Tällöin vastoinkäymisistä selviytyminen on vaikeaa, ja elämäntilanteeseen ja epäterveellisiin valintoihin sopeudutaan ja totutaan.
Pienituloisilta työttömiltä ja syrjäytyneiltä puuttuvat myös työssäkäyvien arjen rakenne ja rutiinit. Työmatkojen liikkuminen ja työpaikkaruokalassa syöminen ovat monelle jokapäiväisiä terveellisiä tekoja, mutta hyötyliikuntaa tai säännöllistä ruokarytmiä voi olla vaikea ylläpitää kotona.

Olemme Parecon Finlandin blogissa nostaneet usein esiin köyhyystutkimuksia, joissa on painotettu professori Saaren tavoin niukkuuden aiheuttamaa stressiä. Jatkuvan rasituksen alla olevien ihmisten on vaikea toimia normaalisti. Tämän lisäksi huonoon tilanteeseen liittyy yleensä häpeää ja ympäristöstä koettua halveksuntaa, jotka lamaannuttavat entisestään. Suomalainen julkinen keskustelu on koventunut viime vuosina, vaikka köyhyyteen on ollut taloustaantuman takia selviä rakenteellisia syitä.

Lue myös: