Markkinoiden ongelmat näkyvät jakamistaloudessa

Globaalin talouden asiantuntija Rana Foroohar kirjoittaa Financial Timesissa, miten jakamistalous on epäonnistunut vaurauden ja hyvinvoinnin jakamisessa mahdollisemman monen elämänlaadun parantamiseksi.

The labour markets start to resemble, as Adair Turner, chairman of the New York-based Institute for New Economic Thinking once put it to me, “a feudal marketplace in which the lord shows up each day and says, ‘I’ll take you, and you, and you’.” The labour share of the pie, which has been shrinking across the developed world for the past four decades, continues to decrease.

Foroohar peräänkuuluttaa sääntelemättömien markkinoiden ongelmien tunnustamista. Uberin työntekijät ovat kärsineet monista tällaisista ongelmista. Uberin ja monien jakamistalouden nimikkeellä kulkevien yritysten toimintamalli onkin usein monopoliaseman tavoittelua kestämättömin tavoin

Ongelmiin voidaan myös puuttua. Valtiot voivat sääntelyn avulla tarjota korjauksia moniin nykyisiin ongelmakohtiin ja luoda näin toimivampia keinoja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle. 

Esimerkkinä tästä voivat olla mm. pelisäännöt Uberin kaltaisten kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen erikoistuneiden yritysten vaurauden tarkemmalle kohdentamiselle – nykyisellään ne keskittyvät liiaksi yrityksen omistajien varallisuuden kasvattamiseen ja varsinaisten työn tekijöiden vaikutusmahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ovat olemattomat. Nämä luovat kestämättömän pohjan palvelujen kauaskantoiselle kehitykselle.

Toimittaja Vic Vaiana kirjoitti heinäkuussa samasta ilmiöstä, ja nosti Forooharin lailla myös yritysten omistusoikeudet esiin. Pelkän valtion sääntelyn avulla ei ongelmaa voida korjata. Lukuisia järkeviä parannuksia on jo kehitteillä, joita Vaiana listaa artikkelissaan. Erilaisten jakamistalouteen keskittyneiden ratkaisujen keskeisen tunnuspiirteen tulisi esimeriksi olla myös omistusten jakautuminen nykyistä tehokkaammin.

The possibilities don’t have to be so restricted however. Ride-share drivers usually already own their vehicles, so in theory they could enter the ride-share marketplace themselves. By ditching Uber’s predatory practices for a cooperative model that uses the same technology, driver-owned apps could democratize the ride-sharing marketplace, fulfilling the initial promise of the so-called sharing economy.

Todellinen osallisuus vaatii turvattua elämäntilannetta. Taloudessa harva asia on lopulta pienen ihmisjoukon yksin aikaansaamaa, vaan kaikki saavutukset rakentuvat lukuisten ihmisten panokselle. Omistusoikeuksien ja päätösvallan jakautumisen tulisi tulevaisuudessa heijastaa tätä aivan eri tavoin kuin nykyisin. Palveluiden tuottaminen nykyistä monipuolisemmin ja tehokkaammin tavoin on mahdollista. Se vaatii kuitenkin markkinatalouden ongelmien tunnistamista ajoissa, ja niiden korvaamista paremmin hyvinvoinnin jakamista painottavilla vaihtoehdoilla.