Lapsilisän historiasta

Kela:

1948 säädettiin lapsilisälaki. Lapsilisää saivat kaikki lapsiperheet tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Juuri siksi se on niin merkittävä uudistus: se oli Suomen ensimmäinen kaikille tiettyyn ryhmään kuuluville maksettava tuki eli niin sanottu universaali tuki. Nykyään etuuksien universaalisuus on tärkeä pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaate, joka erottaa sen tarveharkintaan painottuvista järjestelmistä.
[…] Uudistus oli suuri myös rahassa mitattuna: vuonna 1949 lapsilisämenot olivat noin 40 % kaikista Suomen sosiaalimenoista.

Kelan tutkimusblogissa esitellään Suomen juhlavuoden kunniaksi tärkeimpiä edistysaskeleita hyvinvointivaltion historiassa. Kaikkien lapsiperheiden tukeminen oli tärkeä tasa-arvoistava askel, jolla tasattiin lasten elättämisen kustannuksia.

Nykyään lapsilisää saa Suomessa hieman yli miljoona lasta.